25. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2019Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je Jezus govóril svojim učencem:

»Živel je neki bogataš, ki je imel oskrbnika

in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje.

Poklical ga je in mu rekel:

›Kaj slišim o tebi?

Podaj obračun o svojem gospodarjenju,

ker ne boš več mogel biti moj oskrbnik.‹

Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi:

›Kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo?

Kopáti ne morem, beračiti me je sram.

Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše,

ko me bo gospodar razrešil oskrbništva.‹

Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej.

In rekel je prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodarju?‹

Ta je rekel: ›Sto vrčev olja.‹

On pa mu je dejal:

›Vzemi svojo zadólžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.‹

Spet drugemu je rekel: ›Koliko si pa ti dolžan?‹

Rekel mu je: ›Sto mernikov žita.‹

Dejal mu je: ›Vzemi zadolžnico in zapiši: osemdeset.‹

In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika,

da je preudarno ravnal,

kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši

kakor sinovi luči.

Jaz pa vam pravim:

Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mamonom,

da vas sprejmejo v večna bivališča, ko mámon poide.

Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem,

kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.

Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom,

kdo vam bo zaupal resnično dobrino?

In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše?

Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema;

ali bo enega sovražil in drugega ljubil,

ali se bo enega držal in drugega zaničeval.

Ne morete služiti Bogu in mamonu.«(Lk 16, 1-13)

Drage sestre in dragi bratje!

»Znajdi se!« je danes pogosto življenjsko vodilo. Tudi Jezus nas po svoji besedi, ki smo jo pravkar slišali, vabi k iznajdljivosti. Za zgled nam je postavil krivičnega oskrbnika. Seveda ne zaradi njegove krivičnosti, nepoštenosti in koristoljubnosti, ampak zaradi njegove preudarnosti, domiselnosti in skrbi za prihodnost. Kakor je bil krivični oskrbnik kot predstavnik otrok tega veka iznajdljiv v skrbi za materialno prihodnost, tako naj bi bili otroci prihodnjega veka ali otroci luči, kot smo imenovani v današnjem evangeliju, zaskrbljeni in iznajdljivi v skrbi za večno prihodnost. Kakor je bil krivični oskrbnik iznajdljiv v slabem, bi morali biti mi iznajdljivi v dobrem. V tem smislu lahko tudi krivičnega mamona, torej denar, materialne dobrine, ki jih danes mnogi postavljajo na mesto Boga v svojem življenju, uporabljamo v dobro. Pomembno pri tem je, komu služimo, komu smo zvesti, kje je naše srce. Z mamonom lahko Bogu izkazujemo zvestobo ali nezvestobo. Vprašanje mojega odnosa do denarja, lastnine, imetja, je zato vprašanje vere. Na koga ali kaj se v življenju zanašam? Na kom ali čem gradim? Komu ali čemu zaupam? Komu ali čemu služim? V koga ali kaj verujem? Verujem v Boga ali v to, kar imam (ali bi vsaj želel imeti)? Služim Bogu ali temu, kar imam? Je moj Bog Stvarnik ali stvar? Pazimo, da ne bomo zamenjevali vlog. Pazimo, da ne bomo zamenjevali sredstev in cilja. Pazimo, da bomo služili Bogu in ne mamonu. Obema namreč ne moremo.

V tem življenju smo vsi oskrbniki. Od nas je odvisno, kakšni.

Blaženi Anton Martin Slomšek je bil dober oskrbnik. Zgledujmo se po njem!                                          Luka Mihevc