• Rotate
  • 1
SVETA TROJICA – leto C / 2019Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:

»Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi.

Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,

ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,

in oznanjal vam bo prihodnje reči.

Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.

Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:

Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«(Jn 16, 12-15)

Drage sestre in dragi bratje!

Da je en Bog občestvo treh oseb, presega človeško logiko in domišljijo. Človek bi se sam težko domislil česa takega. Plod človeške domišljije so bili poganski bogovi, npr. egipčanski, ki so jih upodabljali kot ljudi z dodanimi deli živalskih teles; ali staroslovanski, ki so pravzaprav letni časi ter vremenski in drugi naravni pojavi; ali grški in rimski, ki so v bistvu ljudje z nadnaravnimi sposobnostmi, vendar s človeškim značajem in vsemi človeškimi napakami. Bogovi, ustvarjeni po človeški podobi, ki nimajo nič skupnega s pravim Bogom.

O Bogu vemo samo tisto, kar nam je sam povedal o sebi. To je zapisano v Svetem pismu, ki ga kristjani prav zaradi Božjega soavtorstva sprejemamo kot Božjo besedo ali Božje razodetje. V prvem delu, ki ga imenujemo Stara zaveza, je zbirka knjig različnih piscev iz različnih obdobij, ki so zapisali tisto, kar so začutili, da jim sporoča Bog, in je skupnost vernikov njihove zapise tudi sprejela kot Božje sporočilo. Drugi del, ki ga imenujemo Nova zaveza, pa je razdeljen na dva dela. V prvem delu, v evangelijih, je zapisano, kar nam sporoča Bog kot človek. V drugem delu, v Apostolskih delih, pismih apostolov in Knjigi razodetja, pa nam Bog govori po apostolih, ki so na binkošti prejeli moč Svetega Duha. Če nam je v Stari zavezi Bog spregovoril po posameznikih, ki so bili odprti za Njegove navdihe, nam je v Novi zavezi, s svojim učlovečenjem spregovoril neposredno sam. Vendar tudi to še ni bilo dovolj, da bi ga razumeli. Vemo, kako so se izkazali apostoli po Jezusovi aretaciji in usmrtitvi, čeprav so tri leta živeli z Njim. Jezus sam jim je dejal, kot smo slišali v današnjem odlomku evangelija: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi.« Šele moč Svetega Duha, ki jih je napolnila na binkošti, jim je odprla oči. Od takrat naprej sta Bog in človek na isti valovni dolžini. Seveda če človek to hoče. Bog nas je ustvaril kot svobodna bitja – to pomeni, da imamo možnost izbire. Lahko mu rečemo da ali pa tudi ne. Jezus nam to v Knjigi razodetja razloži z besedami: »Stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim.« Bog ne vstopa in ne vdira k nam nepovabljen. Ampak trka. Da lahko slišimo Njegovo trkanje, moramo prisluhniti. Ko ga slišimo, mu lahko odpremo ali pa ga ignoriramo. Ga pustimo pred vrati. Vrata, na katera trka Bog, niso naš razum, ampak naše srce. Bog je prevelik za naš razum. Skrivnost Svete Trojice je prevelika za naš razum. Ne pa tudi za naše srce. To je dovolj veliko, da jo sprejme. Če sprejmemo Boga v svoje srce, pa lahko ugotovimo, da nič, kar nam govori, ne nasprotuje našemu razumu.

Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes