• Rotate
  • 1
3. ADVENTNA NEDELJA – leto C / 2018Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas so množice spraševale Janeza:

»Kaj naj storimo?«

Odgovarjal jim je:

»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene,

in kdor ima živež, naj stori prav tako.«

Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli:

»Učitelj, kaj naj storimo?«

Odvrnil jim je:

»Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.«

Spraševali so ga tudi vojaki:

»In mi, kaj naj storimo?«

Rekel jim je:

»Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte,

ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju

in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija,

je Janez vsem odgovóril:

»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene,

in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;

on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.

Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče

in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«

Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij.(Lk 3, 10-18)Drage sestre in dragi bratje!

»Kaj naj storimo?« - je vprašanje, ki se ponavlja v odlomku evangelija, izbranem za današnjo nedeljo. Postavljali so ga tisti, ki so prihajali k Janezu Krstniku, da bi jih krstil. Tisti, ki so spoznali, da so na napačni poti. Tisti, ki so se kesali preteklih odločitev, dejanj ali življenjskega stila. Tisti, ki so se želeli spremeniti. Tisti, ki so želeli začeti znova. Tisti, ki so prisluhnili Bogu in se odločili, da ga bodo odslej poslušali. »Kaj naj storimo?« - so spraševali Janeza Krstnika. Ne zato, da bi slišali njegovo mnenje. Ampak zato, ker so v tem nekoliko ekscentričnem, nenavadnem in za večino čudaškem človeku prepoznali preroka, po katerem govori Bog. Zanimalo jih je, kaj hoče Bog. V skladu s tem, kar je kasneje zapisal apostol Pavel v Pismu Rimljanom: »Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno.« Spreobrnjenci so pri Janezu Krstniku dobili odgovor na svoje vprašanje, glede na njihovo situacijo. Bili so posvarjeni pred sebičnostjo, goljufanjem in zlorabljanjem položaja, nasiljem, izsiljevanjem, nezadovoljstvom. In povabljeni k solidarnosti, poštenosti, miroljubnosti, prijaznosti in zadovoljstvu.

Kaj naj storimo? - je vprašanje, ki ga vsako leto v naša usta polaga advent – čas, ki nas vabi, da se ustavimo in pogledamo v ogledalo. Ogledalo, ki ne kaže naše fasade, ampak tisto, kar je pod njo. Ogledalo, ki ne kaže samo trenutnega stanja, ampak tudi preteklost. Ne samo to, kar je, ampak tudi to, kar je bilo. In to, kar naj bi bilo. Ne samo to, kar smo, ampak tudi to, kar smo bili, in to, kar naj bi bili. Ogledalo, ki nam ne samo očita, pač pa tudi vzpodbuja in vabi, da bi bila naša podoba v njem čim bolj skladna z Božjo podobo, po kateri smo bili ustvarjeni.

Kaj naj storim? - je vprašanje, ki ga ali bi ga moral vedno znova postavljati vsak izmed nas. Ne najprej sebi ali drugim, ampak predvsem Bogu. In nato Njegov odgovor spremeniti v svoja dejanja.

                                           Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes