• Rotate
  • 1
zap1

Prisotni: Izidor Golčman, Helena Klančnik, Stanka Lampret, Stanislav Lesjak, Luka Mihevc, Franc Obu, Marija Slemenšek, Jožica Špegel, Majda Zbičajnik.

Opravičili so se: Bojan Brcar, Suzana Drobež, Aleksander Forštner, Stanislav Glinšek, Tatjana Hudomalj, Irena Jemec, Janko Škruba, mag. Albin Vrabič.

Odsotni: Boris Brinovšek, Jakob Zapušek.

1. Molitev.

Sejo smo začeli z Molitvijo za Cerkev na Slovenskem (Svet katoliških laikov Slovenije, november 2013).

2. Duhovna misel.

Prisluhnili smo odlomku iz spisa aktualnega godovnjaka, svetega Tomaža Akvinskega, duhovnika in cerkvenega učitelja (Bogoslužno branje 1, Ljubljana 1976, str. 266-267.).

3. Potrditev Zapisnika zadnje seje.

Zapisnik zadnje seje smo potrdili.

4. Pastoralna statistika za leto 2013.

G. župnik je članom ŽPS predstavil nekaj statističnih podatkov naše župnije iz preteklega koledarskega leta. Krstov je bilo 58: 17 krščencev je bilo iz cerkvenega zakona, 6 iz civilnega zakona, 34 iz izvenzakonske skupnosti in 1 nezakonski. Prvoobhajancev je bilo 36: 34 otrok in 2 odrasla. Birmanih je bilo 30: 26 osnovnošolcev, 1 srednješolec in 3 odrasli. Poročilo se je 7 parov. Pogrebov je bilo 33. Ob štetju nedeljnikov (3. 3. 2013) se je obeh nedeljskih sv. maš udeležilo 258 vernikov: 135 žensk, 76 moških in 47 otrok.

5. Pregled izpolnjenih pol št. 1 (molitev).

Ustavili smo se predvsem pri prvi točki pole: vidimo (stanje molitve v našem okolju: na osebni, družinski in župnijski ravni) ter delno pri drugi točki: presojamo (ocena molitve v naši župniji, vzroki za takšno stanje in potrebe, ki iz tega izhajajo), nismo pa se lotili tretje točke: ukrepamo (cilji in njihovo uresničevanje). G. župnik je zato predlagal, da bi na naslednjih sejah predvsem razmišljali ob polah, ki so nam dane v pomoč pri načrtovanju, na zadnji seji (junija) pa bomo izpolnjene pole oddali. Do takrat vsak član ŽPS s sodelovanjem skupine župljanov, ki jo predstavlja, pole izpolni. Na podlagi zbranega gradiva bo v prihodnjem pastoralnem letu izdelan Župnijski pastoralni načrt.

6. Razno.

a. G. župnik je prisotne člane seznanil, da ima ŽPS v tem pastoralnem letu dva člana manj: g. Janez Iršič in g. Tone Meža sta se namreč izselila iz naše župnije v drugi župniji. G. Tim Golavšek pa se sej ne bo več mogel udeleževati, saj je odšel študirat in ga med tednom ni v Velenju.

 

b. Naslednje redne seje bodo predvidoma 18. 2., 25. 3., 15. 4., 20. 5. in 17. 6.. V primeru spremembe bodo člani ŽPS pravočasno obveščeni.

c. G. župnik je prisotne člane ŽPS posebej povabil na Nikodemove večere v Velenju.

č. Izražena je bila želja, da bi g. župnik dajal pobude – nekateri člani ŽPS pričakujejo pobude od župnika. Ta je poskušal razložiti, da je to pravzaprav naloga župljanov, še posebej članov ŽPS. Verjetno bo o tem potrebno kdaj spregovoriti bolj obširno, saj gre v bistvu za problem (ne)razumevanja, kdo in kaj je župnik, župnija, župljan, ŽPS …

d. Naslednja redna seja bo v torek, 18. februarja.

 

 

Zapisal: Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes