• Rotate
  • 1
3. NEDELJA MED LETOM – leto AIz svetega evangelija po Mateju.Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo.

Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu,

ki leži ob jezeru, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini,

da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:

›Dežela Zabulonova in dežela Neftalijeva,

ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja!

Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo velíko luč;

in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba.‹

Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:

»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«

Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata:

Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja.

Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.

Rekel jima je:

»Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.«

Takoj sta pustila mreže in šla za njim.

In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata:

Jakoba, Zebedęjevega sina, in njegovega brata Janeza,

ki sta s svojim očetom Zebedęjem v čolnu popravljala mreže.

Poklical ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.

Jezus je hodil po vsej Galileji.

Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.

Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.(Mt 4, 12-23)

Drage sestre in dragi bratje!

Po tridesetih letih anonimnega življenja se je Jezus naposled razkril javnosti, kot smo pravkar slišali v današnjem odlomku evangelija. Evangelist Matej je v nekaj stavkih strnil bistvo Njegovega triletnega javnega delovanja, ki je tudi vodilo našega delovanja. Jezus je najprej zapustil svoj dom in domače mesto. Že to je dovolj zgovorno za današnji čas, ko vse več mladih in tudi ne tako mladih živi na račun svojih staršev bodisi zaradi ležernosti bodisi zaradi izmikanja odgovornosti. Človek, ki beži ali se skriva za hrbti drugih, ni svoboden človek. Bog pa želi, da bi bili svobodni. Jezus se je od doma odpravil v Galilejo in tako izpolnil starodavno prerokbo, ki smo jo slišali v prvem berilu. Preroki so bili tolmači Božje volje. Jezus je Božjo voljo izpolnil. S svojim zgledom nas vabi, da bi bili tudi mi izpolnjevalci Božje volje. Človek, ki izpolni Božjo voljo, izpolni sebe. Bog želi, da bi bili izpolnjeni.

Svoje javno delovanje je Jezus začel z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Vabi nas, da bi svoje življenje obrnili k Bogu in pokazali hrbet poti, ki nas vodi stran od Njega. Stvar izpolni svoj namen, če je v odnosu s Stvarnikom, sicer je njen obstoj nesmiseln. Bog želi, da bi naše bivanje imelo smisel.

Ob Galilejskem jezeru je Jezus poklical prve učence. Bili so ribiči. »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi«, je povabil prva dva. Vsi ljudje smo takšni ali drugačni ribiči. Vedno smo na lovu za nečem. Jezus nas vabi, da bi dvignili pogled od nečesa k nekomu. Da bi postali ribiči ljudi. Da bi imeli odprte oči za svoje bližnje in njihove potrebe. Bog želi, da bi bili solidarni drug z drugim, kot je On postal solidaren z nami.

Jezus je hodil po Galileji, učil, oznanjal in ozdravljal. Dal se je na razpolago. Vabi nas, da se damo tudi mi Bogu na razpolago, da bo lahko po nas učil, oznanjal in ozdravljal. Bog želi, da smo Njegovi sodelavci.

Vse to Bog želi. Vprašanje je, če želimo to tudi mi.                                           Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes