• Rotate
  • 1
2. NEDELJA MED LETOM – leto AIz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel:

»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.

Ta je tisti, o katerem sem rekel:

Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz.

In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel

in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu.«

In Janez je izpričal:

»Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim.

In jaz ga nisem poznal;

tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel:

›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim,

tisti krščuje s Svetim Duhom.‹

In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«(Jn 1, 29-34)

Drage sestre in dragi bratje!

»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta … Ta je tisti … Videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« Te besede Janeza Krstnika o Jezusu iz današnjega odlomka evangelija morajo biti ali bi morale biti tudi naše besede. Poslanstvo kristjana, Kristusovega učenca, je namreč, da pričuje o Jezusu in za Jezusa. Da lahko pričujemo, pa moramo najprej videti. Da vidimo, pa moramo najprej gledati. Ne le z očmi, ampak tudi ali predvsem s srcem. Ali bomo videli Jezusa, ni odvisno od Jezusa, ampak od nas, od naše odprtosti in pripravljenosti. Kot je tudi od nas odvisno, ali bodo drugi po nas videli Jezusa. Naj nam On, ki nam zagotavlja, da je vedno z nami, s svojo milostjo pomaga, da bo Njegova navzočnost vidna in otipljiva v našem življenju – da bomo lahko skupaj z Janezom Krstnikom oznanjali: »Videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin!«

                                           Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes