30. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2013
Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je Jezus nekaterim,

ki so bili prepričani, da so pravični, in so zaničevali druge,

povedal tole priliko:

»Dva človeka sta šla v tempelj molit:

eden je bil farizej, drugi cestninar.

Farizej se je postavil in pri sebi molil takole:

›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje:

grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar.

Postim se dvakrat na teden

in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹

Cestninar pa je stal daleč proč

in še oči ni hotel dvigniti proti nebu,

ampak se je tolkel po prsih in govoril:

›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹

Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne;

kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan,

in kdor se ponižuje, bo povišan.«(Lk 18, 9-14)

Drage sestre in dragi bratje!

V odlomku evangelija, ki smo ga pravkar slišali, nam je Jezus povedal zgodbo o dveh ljudeh, ki sta šla v tempelj, da bi se srečala z Bogom. Enemu je uspelo, drugemu pa ne. Cestninar je prišel v tempelj, da bi ga videl Bog, farizej pa, da bi ga videli drugi. Cestninar je molil, farizej se je hvalil. Cestninar je videl svojo grešnost, farizej pa grešnost drugih. Cestninar se je prepustil Božji sodbi, farizej je Bogu prevzel službo sodnika. Cestninar je iskal Božjo dobroto, farizej je občudoval svojo. Cestninar se je zavedal, da je dolžnik pred Bogom, farizej je čutil, da je Bog njegov dolžnik. Cestninar je zaupal Bogu, farizej pa sebi. Cestninar se je zanašal na Božje usmiljenje, farizej pa na svoja dobra dela. Cestninar je čutil potrebo po odrešenju, farizej pa ne – saj je bil že popoln. Cestninar se je izročil Božji popolnosti, farizej je občudoval svojo popolnost. Cestninar je v svojem srcu dal prostor Božjemu odpuščanju, farizej je bil tako poln samega sebe, da za Boga ni bilo prostora. Cestninar je potreboval Boga, farizej pa ne.

In cestninar je šel domov drugačen, spremenjen, farizej pa prav tak, kot je prišel.

Kakšni pa bomo danes odšli od tod mi?

                                           Luka Mihevc, župr.