Škofovo sporočilo vernikom župnije Velenje – Sv. Marija

Dragi verniki, sestre in bratje v Kristusu!

Zelo hudo mi je, ko vam moram sporočiti, da sem moral po navodilih Zakonika cerkvenega prava vašega dosedanjega gospoda župnika Luka Mihevca zaradi suma kaznivega dejanja začasno umakniti iz župnije. Začasni umik iz župnije nikakor ne pomeni, da je osumljeni resnično kriv; to bo pokazal upravni postopek, po pravnem načelu, da je obtoženi nedolžen, dokler se nasprotno ne dokaže.

Po cerkvenih navodilih bo začasno soupravo prevzel Matej Dečman, župnik župnije Velenje – Bl. A. M. Slomšek, ki ima tudi vsa pooblastila za pastoralno oskrbo župnije.

Vse župljane lepo vabim in prosim, da se vzdržimo nepotrebnih komentarjev in veliko molimo v ta namen, da se bo izkazala resnica in bo prav poskrbljeno za duhovni blagor župnije in mesta Velenje.

Naj naša prizadevanja za rešitev tega vprašanja spremlja Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije – Zavetnice Vaše župnije, ter zgled in priprošnja bl. Škofa A. M. Slomška.

Pozdrav v Gospodu!

dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof