18. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu:

»Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.«

On pa mu je rekel:

»Človek, kdo me je postavil nad vaju za sodnika

ali delivca dediščine?«

In rekel jim je:

»Pazite in varujte se vsake pohlepnosti,

kajti človekovo življenje ni v premoženju,

četudi ga ima kdo obilo.«

Povedal jim je priliko:

»Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo,

zato je v sebi razmišljal:

›Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹

Rekel je: ›Tole bom storil.

Podrl bom svoje kašče in zgradil večje.

Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine.

Tedaj bom rekel svoji duši:

Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za mnogo let.

Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹

Bog pa mu je rekel:

›Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe,

in kar si spravil, čigavo bo?‹

Tako je s človekom, ki si nabira zaklade,

ni pa bogat pred Bogom.«                                                               (Lk 12, 13-21)

Drage sestre in dragi bratje!

Če malo listamo po Svetem pismu, še posebej po knjigah prerokov, lahko najdemo veliko zaskrbljenosti zaradi spogledovanja izraelskega ljudstva z maliki – predvsem z Baalom in drugimi bogovi sosednjih narodov. Na ta način so Izraelci pogosto obračali hrbet edinemu Bogu in stopali na pot, ki jih je vodila v njihovo nesrečo.

Danes nihče več ne verjame v antične bogove, pa vendar ni malikov nič manj. Največ malikovanja, čaščenja, je gotovo deležen – denar.

»Dobiti in imeti« je od nekdaj ena glavnih človekovih skušnjav. (Spomnimo se samo zgodbe o Adamu in Evi na prvih straneh Svetega pisma.) A v želji po »dobiti in imeti« je skrita velika prevara. S posedovanjem namreč ne moremo potešiti svojih najglobljih potreb in hrepenenj. Z denarjem in materialnimi dobrinami ne moremo kupiti sreče, zadovoljstva, notranjega miru, ljubezni, prijateljstva, zdravja – kaj šele življenja, na kar nas opozarja tudi Jezus v današnjem odlomku evangelija. S svojo besedo, predvsem pa s svojim zgledom nas uči, da človeka ne izpolnjuje, izgrajuje in osrečuje »dobiti in imeti«, pač pa »dajati in se razdajati«. To nas dela bogate pred Bogom. In to je edino bogastvo, ki na koncu nekaj šteje.

Denar je danes gotovo sredstvo, ki ga nujno potrebujemo – a to mora tudi ostati. Sredstvo in ne cilj. Če je premoženje za nas cilj, smo izgubili kompas sredi morja tega življenja. In Bog ve, kam nas bo odneslo in kje bomo nasedli.

                      

                                                          Luka Mihevc