15. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je vstal neki učitelj postave,in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel:

»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?«

Rekel mu je:

»Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?«

Ta je odgovóril:

»Ljubi Gospoda, svojega Boga,

iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem,

in svojega bližnjega kakor samega sebe.«

»Prav si odgovóril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«

Ta pa je hôtel sebe opravičiti in je rekel Jezusu:

»In kdo je moj bližnji?«

Jezus je odgovóril:

»Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike.

Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli.

Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik;

videl ga je in šel po drugi strani mimo.

Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl,

šel po drugi strani mimo.

Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju.

Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil.

Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal.

Posádil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj.

Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel:

›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹

Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu,

ki je padel med razbojnike?«

Oni je dejal:

»Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.«

In Jezus mu je rekel:

»Pojdi in tudi ti tako delaj!«(Lk 10, 25-37)

Drage sestre in dragi bratje!

Odlomek evangelija, izbran za današnjo nedeljo, ki smo ga pravkar slišali, nam daje dva zgleda. Prvi je učitelj postave, ki je Jezusu postavil vprašanje, drugi pa Samarijan iz prilike, poučne zgodbe, ki jo je Jezus povedal v svojem odgovoru. Učitelj postave je zgled, kakšni naj ne bomo, Samarijan pa zgled, kakšni naj bomo.

Kot smo slišali, je učitelj postave Jezusu postavil vprašanje, da bi ga preizkušal. Torej se ni postavil v vlogo učenca, ki ga lahko Jezus kaj nauči, ampak v vlogo učitelja, ki lahko sam Jezusa kaj nauči ali ga poduči, pa čeprav ga je hinavsko imenuje učitelj. Verjetno je nameraval dokazati, da si Jezus naziva učitelj sploh ne zasluži ali da uči napačno.

Vendar učitelj postave s svojim vprašanjem: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« kaže na to, da je sam potreben poduka. Nič namreč ne moreš storiti, da bi dosegel večno življenje, ker večnega življenja ne dosežeš, ampak ti je podarjeno. Večno življenje nam podarja Bog, ki je Ljubezen, kot beremo v Svetem pismu. Človek ga sam ne more doseči – lahko ga le sprejme, če ljubi. Odgovor na Božjo ljubezen, ki je ljubezen do Boga in bližnjih kakor do sebe, nas usposobi, da lahko sprejmemo večno življenje. Ljubezen je ključ do večnosti.

Jezusu je učitelja postave spomnil, da je odgovor na njegovo vprašanje zapisan v postavi – v Mojzesovih knjigah, prvih petih knjigah Svetega pisma, za katere naj bi bil kot učitelj postave strokovnjak. »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Učitelj postave je v hipu zrecitiral: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« Na to mu je Jezus odvrnil: »Prav si odgovoril. To delaj in boš živel.« Vendar pa je hotel učitelj postave sebe opravičiti in je Jezusu postavil novo vprašanje: »In kdo je moj bližnji?« Takrat je Jezus povedal priliko, poučno zgodbo o usmiljenem Samarijanu. Samarijani so bili ljudstvo, ki se je naselilo na ozemlju nekdanjega Severnega, Izraelovega kraljestva, ki so ga uničili Asirci. Pravzaprav so bili Samarijani nekakšna mešanica starih prebivalcev in priseljencev. Tudi njihova kultura je bila mešanica obojega. Čistokrvni Izraelci, Judje, so jih zato prezirali ali celo sovražili, Samarijani pa so jim podobno vračali.

Jezus s svojo priliko ni hotel povedati, da so Samarijani boljši od Judov. Samarijan iz njegove prilike tudi ni zgolj literarni lik. Z njim Jezus predstavi samega sebe. Samarijan v priliki je pretepenega človeka na cesti videl, se ga usmilil, stopil k njemu, oskrbel njegove rane, ga odpeljal na varno, poskrbel za okrevanje in plačal zanj. Enako je storil Jezus za nas. Videl nas je, se nas usmilil, stopil k nam, oskrbel naše rane, poskrbel za okrevanje in plačal za nas. S samim sabo. S svojim življenjem.

»Pojdi in tudi ti tako delaj«, pravi Jezus. Tudi nas vabi na to pot. Ne da sprašujemo: »Kdo je moj bližnji«, pač pa da sami postanemo bližnji drugim. Da jih vidimo, se jih usmilimo, se jim približamo ter jim damo tisto, kar potrebujejo. Postanemo njihovi bližnji. To je ljubezen. To je ključ do večnosti. »To delaj in boš živel«, pravi Jezus.Luka Mihevc