• Rotate
  • 1
9. NEDELJA MED LETOM / Sv. Rešnje Telo in Kri – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je Jezus končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo,

in prišel v Kafarnáum.

Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag.

Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo,

da bi prišel in rešil njegovega služabnika.

Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili:

»Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sezidal.«

Jezus je šel z njimi.

Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom:

»Gospod, ne trudi se, saj nisem vreden, da prideš pod mojo streho.

Zato se tudi sam nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi,

ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.

Tudi jaz moram poslušati ukaze pa tudi sam imam vojake pod seboj

in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride;

in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in storí.«

Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim.

Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel:

»Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.«

In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega.(Lk 7, 1-10)

Drage sestre in dragi bratje!

Pred štirinajstimi dnevi, na Binkošti, smo zaključili velikonočno praznovanje in vstopili v obdobje bogoslužnega leta, ki mu pravimo čas med letom. Delček tega časa obhajamo med božičnim in postnim časom, med praznikom Jezusovega krsta in Pepelnico; drugi, večji del, pa med velikonočnim in adventnim časom, med Binkoštmi in Prvo adventno nedeljo. V času med letom pri nedeljskih odlomkih evangelija poslušamo o Jezusovih besedah in dejanjih v času njegovega triletnega javnega delovanja. Danes smo slišali, kako je prišel v Kafarnaum, mestece ob Genezareškem jezeru v Galileji, pokrajini, kjer je bil Jezus doma. Galileja, v kateri stoji tudi Jezusovo domače mesto Nazaret, leži severno od Judeje, kjer stojita Jezusovo rojstno mesto Betlehem, in Jeruzalem, kraj njegove smrti in vstajenja. V času njegovega javnega delovanja je Jezusa redko kdaj kaj presenetilo. Današnji odlomek evangelija poroča o takem dogodku. Jezusa je presenetila vera rimskega stotnika, pogana, Rimljana, častnika okupatorske vojske, vojske Rimskega imperija, ki si je prilastil Jezusovo domovino. Zaradi njegove vere tega stotnika Jezus postavi za zgled. Cerkev ga v svojem spominu ne ohranja ne le z zapisom v evangeliju, ampak tudi s ponavljanjem njegovih besed pri vsaki sveti maši. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Te besede izgovarjamo pri vsaki sveti maši tik preden prejmemo obhajilo, Jezusovo evharistično telo. Te besede izražajo našo vero, da je evharistični kruh, hostija, resnično Jezusovo telo. Tako nam zagotavlja Jezus sam: »Vzemite in jejta, to je moje telo, ki se daje za vas.« Stotnik, ki ga Jezus postavlja za zgled, je imel srce za svojega služabnika, srce za Jude, ki jih ni zatiral, pač pa jim je pomagal, in srce, ki je prepoznalo, kdo je Jezus. Vsi poznamo misel iz Malega princa: »Če hočeš videti, moraš gledati s srcem.« Vera temelji na zaupanju, zaupanje pa izvira iz ljubezni, katere simbol je srce. Naj je bo čim več v našem življenju, da ne bomo samo gledali, ampak tudi videli.Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes