6. VELIKONOČNA NEDELJA – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:

»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede

in moj Oče ga bo ljubil.

Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.

Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed;

in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.

To sem vam povedal, dokler sem še med vami.

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,

vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.

Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.

Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší.

Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹

Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu,

saj je Oče večji od mene.

In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi,

da boste verovali, ko se zgodi.«(Jn 14, 23-29)

Drage sestre in dragi bratje!

Marsikdo misli, da je kristjan zaradi zakramentov, ki jih je prejel. Vendar samo zakramenti ne naredijo kristjana. Kristjan je kristjan zaradi svojega življenja. Zaradi načina življenja, zaradi življenjskega sloga, življenjskega stila. Zakramenti so namenjeni vzdrževanju tega stila, sloga, načina življenja. Prejemanje zakramentov brez krščanskega življenja ali vsaj prizadevanja zanj je zato norčevanje iz Boga. Božji rop, so rekli temu včasih. Svetoskrunstvo.

Naša pripadnost Kristusu mora biti razvidna iz našega življenja. Razpoznavna. Opazna.

Naša ljubezen do Jezusa je razvidna (ali pa ne) iz našega življenja. Kot pravi Jezus v današnjem odlomku evangelija: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede … Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed«. Koliko mi pomeni Bog, kaže moje življenje. Kristjani nismo nikoli v zgodovini nosili kakšnih posebnih oblačil ali pokrival in podobno – kot pripadniki drugih verstev. Naše razpoznavno znamenje je bilo in mora biti naše življenje. Način življenja, življenjski slog, stil, ki se kaže v našem razmišljanju, govorjenju in delovanju. Naše razpoznavno znamenje je ljubezen, kot smo slišali Jezusa v odlomku evangelija prejšnje nedelje. Ljubezen, ki niso besede, ampak dejanja. Seveda krščanska ljubezen ni akcija v tem smislu, da smo mi njeni protagonisti, ampak reakcija na Božjo ljubezen do nas. Apostol Janez je zapisal, da ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubili Boga, ampak da je on nas vzljubil. Naš odgovor na Njegovo ljubezen je naša ljubezen do drugih ljudi. Ljubiti nekoga pomeni delati mu dobro, to je tisto, kar je zanj koristno. Pomagati mu. Ljubezen zato ni vedno samo božanje, trepljanje in kimanje. Jezus pravi: »Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari«. Tudi to je ljubezen. Tudi to je pomoč. Za telesno zdravje ne pomaga vedno sladek sirup. Včasih je potrebno tudi grenko zdravilo. In včasih injekcija. Včasih celo skalpel.

Da lahko spoznamo, kakšno dejanje ljubezni potrebuje naš bližnji, pa moramo biti odprti zanj. Imeti moramo odprte oči, ušesa, razum in srce. Da prav vidimo, slišimo, čutimo in razumemo, kaj nam govori, sporoča, s svojimi besedami in dejanji. Vendar je samo odprtost do bližnjega premalo. Odprti moramo biti tudi za Svetega Duha, ki nam govori. Svetega Duha, ki nas, kot pravi Jezus v današnjem odlomku evangelija, uči in spominja. Uči nas biti Jezusovi učenci in spominja nas na Jezusove besede in dejanja. Odprimo svoje oči, ušesa, razum in srce Svetemu Duhu in bodimo Jezusovi učenci! Bodimo kristjani!Luka Mihevc