• Rotate
  • 1
5. VELIKONOČNA NEDELJA – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Janezu.Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel:

»Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem.

Če je Bog poveličan v njem,

ga bo tudi Bog poveličal v sebi;

in poveličal ga bo takoj.

Otroci, le malo časa bom še z vami.

Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj!

Kakor sem vas jaz ljubil,

tako se tudi vi ljubíte med seboj!

Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,

če boste med seboj imeli ljubezen.«(Jn 13, 31-33a. 34-35)

Drage sestre in dragi bratje!

Odlomke iz Svetega pisma, izbrane za današnjo nedeljo, povezuje NOVOST.

V Prvem berilu iz Apostolskih del smo slišali, kako je Bog po oznanjevanju apostola Pavla in Barnabe »poganom odprl vrata vere«. To je bila presenetljiva novost. Prvi kristjani so bili namreč Judje – ki so računali, da bo krščanstvo tudi ostalo v okvirih judovstva. Vendar jih je Bog presenetil.

V Drugem berilu iz Knjige razodetja smo slišali apostola Janeza, ki je v videnju gledal prihodnost: »novo nebo in novo zemljo«, ter slišal Boga rêči: »Glej, vse delam novo!«

V odlomku evangelija smo slišali Jezusa: »Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj!«

Novost, ki jo pooseblja Jezus Kristus, ni prišla nepričakovano. Bog jo je napovedoval že v Stari zavezi po prerokih. V Knjigi preroka Izaije beremo Božjo napoved: »ustvaril bom novo nebo in novo zemljo«. Isti prerok je zapisal tudi Božjo obljubo: »Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo.«

Po preroku Jeremiju Bog napoveduje sklenitev nove zaveze, po preroku Ezekielu pa govori: »Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost …«

Podobnih prerokb, napovedi in obljub novosti, ki se je uresničila z Jezusom Kristusom, je v Svetem pismu stare zaveze veliko. Jezus jih dopolnjuje s tem, da našo pozornost iz prihodnosti preusmerja na sedanjost: »Ljubite se med seboj!« Njegovi takratni učenci so ga vzeli zares. Prvi kristjani so izžarevali novost Jezusa Kristusa, zato so močno izstopali v poganskem svetu, ki je takrat prevladoval. In zato so bili privlačna alternativa, ki so ji mnogi sledili. Kljub preganjanjem. Krščanstvo se je v prvih stoletjih, ko je bilo uradno nezaželeno, prepovedano in sankcionirano, širilo veliko hitreje, kot nekaj stoletij kasneje islam, ki se je širil z mečem. Pa ne zaradi sladkosti prepovedanega sadu, pač pa zaradi novosti Jezusa Kristusa, ki je odsevala v življenju prvih kristjanov. Ob tem se lahko vprašamo, ali tudi danes kristjani izstopamo v sodobnem poganskem svetu. Se najde kdo. Večina pa ne. Pa bi morali. A žal je vse več takih, ki so ujetniki shizofrenije posebne vrste: kristjani so takrat, ko so v cerkvi (torej nekaj ur v letu, če seštejemo vse skupaj), ves preostali čas, doma, v službi in v družbi pa so pogani. Marsikomu inovativno uspeva združevati nezdružljivo: teoretično je kristjan, praktično pa pogan. Vse več je kristjanov za Veliko noč in vse manj velikonočnih kristjanov, ki odsevajo novost Jezusa Kristusa, ki nikoli ne zastara ali se postara. Vse bolj so za nas aktualne besede apostola Pavla, ko pravi: »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.« »Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako spreminjajte z obnovo svojega mišljenja, da boste lahko prepoznali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno.«

Če se deklariramo kot kristjani, pa ne jemljemo resno Kristusa in krščanstva, je problem. Ker to pomeni, da ne jemljemo resno sebe. Kar je tragično. In avtodestruktivno, samouničevalno.

Pripadnost Kristusu se mora poznati v našem življenju. Tistem izven cerkvenih zidov.Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes