• Rotate
  • 1
4. VELIKONOČNA NEDELJA – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je Jezus rekel:

»Moje ovce poslušajo moj glas;

jaz jih poznam in hodijo za menoj.

Dajem jim večno življenje;

nikoli se ne bodo pogubile

in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.

Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh,

in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke.

Jaz in Oče sva eno.«(Jn 10, 27-30)

Drage sestre in dragi bratje!

Če ti nekdo reče, da si ovca, je jasno, da te ne hvali. In če za nekoga rečeš, da je ovca, je jasno, da o njem nimaš dobrega mnenja. Če je za nekoga rečeno, da je ovca, pomeni, da ni ravno inteligenten, da ni pokončen, samostojen, da »nima hrbtenice«, da ne razmišlja s svojo glavo, da se prepušča toku, »čredi«, da je plitek, vodljiv … Je Jezus hotel povedati to, ko nas primerja z ovcami? Seveda ne. Pa čeprav bi večkrat lahko. Med človekom, označenim kot ovca v današnjem pomenu besede in človekom, označenim kot ovca v Jezusovem pomenu besede je velika razlika. Pravzaprav nasprotje. Človek – ovca v današnjem pomenu besede je nasprotje od človeka – ovce v Jezusovem pomenu besede. Sicer pa primerjava ljudi z ovcami v tem primeru sploh ni bistvena. Bistvena je primerjava odnosa med pastirjem in ovcami z odnosom med Bogom in njegovim ljudstvom. Jezus tu ni bil inovativen. Uporabil je prispodobo, ki je bila ljudem takrat zelo domača. In zelo pogosta v Svetem pismu stare zaveze. V Knjigi preroka Izaije beremo, da Bog »kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe.« V Knjigi preroka Jeremije beremo, da bo Bog Izraela varoval »kakor pastir svojo čredo.« Sirah je zapisal, da Gospod »opominja, vzgaja in uči in kakor pastir kliče svojo čredo nazaj.« Podobnih besedil je v Svetem pismu stare zaveze veliko. Enega najlepših najdemo v Knjigi preroka Ezekijela, kjer piše: »tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, jih zbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav.« Prerok Ezekijel je zapisal tudi prerokbo: »Postavil bom čeznje enega pastirja, da jih bo pasel, svojega služabnika Davida. Ta jih bo pasel, ta jim bo pastir.« Prerokba govori o potomcu kralja Davida, o Jezusu. S prispodobo o pastirju in ovcah je Jezus torej povedal, kdo je. In dodal: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.«

Seveda je spregovoril tudi o ovcah: »Moje ovce poslušajo moj glas … in hodijo za menoj.«

Če nočemo biti ovce v današnjem pomenu besede, prisluhnimo, kaj nam govori Jezus in mu sledimo.Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes