• Rotate
  • 1
3. VELIKONOČNA NEDELJA – leto C / 2016Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru.

Razodel pa se je takóle:

Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedęjeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj.

Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.«

Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.«

Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli.

Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu,

vendar učenci niso vedeli, da je Jezus.

Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?«

Odgovorili so mu: »Nič.«

Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.«

Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči.

Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.«

Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo,

ker je bil gol, in se vrgel v jezero.

Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami;

niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev.   

Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh.

Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!«

Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset.

In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala.

Jezus jim je rekel: »Pridite jest!«

Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati:

»Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod.

Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo.

To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih.  

Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru:

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?«

Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.«

Rekel mu je: »Pasi moja jagnjeta!«

Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?«

Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.«

Rekel mu je: »Pasi moje ovce!«

Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?«

Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: ›Ali me imaš rad?‹,

in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«

Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce!

Resnično, resnično, povem ti:

Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel;

ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke

in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«

To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga.

In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«(Jn 21, 1-19)

Drage sestre in dragi bratje!

V času svojega zemeljskega življenja, med svojim triletnim javnim delovanjem, je Jezus nekoč vprašal svoje učence, kaj ljudje govorijo o njem. Ko so nehali naštevati, jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Odgovoril mu je Simon: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus mu je na to rekel: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala,in na tej skali bom sezidal svojo Cerkevin peklenska vrata je ne bodo premagala.Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« Simon je bil prvi od apostolov, ki je izpovedal vero v Jezusa. Jezus ga je nato preimenoval v Petra (to pomeni Skala), kar ni samo ime, ampak poslanstvo, ki ga v Cerkvi opravljajo tudi Petrovi nasledniki – papeži. Vendar Simon poslanstva Petra še ni začel izvrševati takoj. Ker še ni bil pripravljen na to. Med zadnjo večerjo je Jezusu zatrdil: »Življenje dam zate.« Takrat mu je Jezus odgovoril: »A res? Življenje daš zame? Povem ti: preden bo petelin zapel, pred jutrom, me boš trikrat zatajil.« Čez nekaj ur se je to tudi res zgodilo. Ko so Jezusa aretirali in odpeljali v palačo velikega duhovnika, kjer mu je sodil veliki zbor, je bil Peter zunaj na dvorišču. Ljudje so ga prepoznali: »Tudi ti si eden od učencev tega Jezusa!« Kar je Peter trikrat zanikal: »Ne poznam tega človeka!« In petelin je zapel.

Po svojem vstajenju Jezus Petra ni kaznoval zaradi tega. Ni preklical njegovega poslanstva. Ni ga preimenoval nazaj v Simona. Niti mu ni očital. Jezusov odgovor na trikratno Petrovo zatajitev je bilo trikratno vprašanje: »Ali me ljubiš, ali me imaš rad?«

Zakaj? Zakaj je Jezus postavil Petru to vprašanje? Zakaj ljubezen?

Odgovor na to lahko najdemo pri Jezusu, ki je nekoč za neko javno grešnico dejal: »Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila.«

Odgovor na to vprašanje lahko najdemo tudi na drugih mestih v Svetem pismu.

V Knjigi pregovorov beremo: »Ljubezen pokriva vse napake.«

Apostol Pavel je v Prvem pismu Korinčanom zapisal, da ljubezen »vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.« V Pismi Kološanom je zapisal, da je ljubezen »vez popolnosti«, v Prvem pismu Timoteju pa, da ljubezen »izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere.«

Apostol Peter je v svojem prvem pismu zapisal: »Ljubezen pokrije množico grehov.«

Apostol Janez pa je zapisal, da je ljubezen od Boga, in vsak, ki ljubi, je »iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.«

Na drugem mestu v Prvem pismu apostola Janeza najdemo tudi besede: »V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah.« Da to drži, so apostoli med drugim dokazali, ko so pred velikim zborom pogumno izpovedali vero v Jezusa, kar smo slišali danes v prvem berilu.

Jezusovo vprašanje: »Ali me ljubiš, ali me imaš rad?« ni namenjeno samo Petru, ampak vsem Jezusovim učencem. Tudi vsakemu od nas. Petru ga je Jezus postavil samo trikrat. Kolikokrat ga je ali bi ga lahko nam, ve vsak zase sam. Pomembno je, da odgovorimo enako kot Peter. In da z dejanji dokažemo, da resno mislimo.Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes