• Rotate
  • 1
Iz svetega evangelija po Marku.Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govoril množicam:

»Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih

in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah

in častnih mest na gostijah,

ki vdovam požirajo hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve;

ti bodo strože sojeni.«

Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo.

Mnogo bogatih je veliko vrglo.

Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant.

Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:

»Resnično, povem vam:

Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.

Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja,

ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela,

vse, kar potrebuje za življenje.«(Mr 12, 38-48)Drage sestre in dragi bratje!

Na začetku Svetega pisma beremo, kako je Bog rekel Adamu in Evi: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano.«

Vsako jesen praznujemo zahvalno nedeljo, ko se Bogu zahvalimo za ta dar – za sadove zemlje, ki ohranjajo naše življenje. Prav je, da mu ob tej priložnosti rečemo hvala tudi za življenje, »saj je življenje več kot jed«, kot pravi Jezus. Bogu dolgujemo hvaležnost tudi za svoje življenje, svoj obstoj. Tudi to je Njegov dar.

Tega se je zavedala vdova, na katero nas je opozoril Jezus v odlomku evangelija. Daje nam jo za zgled – ne zato, ker je v zakladnico v Templju vrgla vse, kar je imela, ampak zato, ker je vrgla vse, kar je potrebovala za življenje. Njeno dejanje je izpoved vere. Jezus nam govori: »Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.« Vdova je svoje življenje izročila v Božje roke. V Roke, iz katerih je svoje življenje tudi prejela. Dva novčiča, ki ju je odvrgla v tempeljsko zakladnico, dolgoročno nista zagotovljala njenega preživetja. Njeno zaupanje Bogu, njena izročitev Bogu, pa je.

S tem, ko nam jo Jezus daje za zgled, nas vabi, da jo posnemamo. Seveda to ne pomeni, da damo vse štiri od sebe in čakamo, da bo iz neba padlo kaj v naša usta. Ne – posnemati vdovo iz evangelija pomeni dati vse od sebe v prizadevanju za sodelovanje z Bogom, za razpoložljivost Bogu, za poslušnost Bogu. To pa nikoli ne pomeni biti pasiven, ampak vedno aktiven. Kot je bila vdova iz današnjega prvega berila, ki je v besedah preroka Elije prepoznala Božji glas. In ga ubogala. Ter s tem rešila svojega otroka in sebe.

Njo je nekoč omenil tudi Jezus. Zbranim v nazareški shodnici je povedal, da je bil prerok Elija k vdovi v Sarepto poslan. Torej je Bog odgovoril na njeno molitev.

Iskrena izročitev svojega življenja v Božje roke je največ, kar lahko naredimo zase.

In še enkrat – to ne pomeni biti pasiven, ampak aktiven. To pomeni živeti v skladu s svojo izročitvijo Bogu. To je način življenja.

  

                                           Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes