Iz svetega evangelija po Mateju.Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro.

Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu.

Odprl je usta in jih učil:

»Blagor ubogim v duhu,

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Blagor žalostnim,

kajti potolaženi bodo.

Blagor krotkim,

kajti deželo bodo podedovali.

Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,

kajti nasičeni bodo.

Blagor usmiljenim,

kajti usmiljenje bodo dosegli.

Blagor čistim v srcu,

kajti Boga bodo gledali.

Blagor tistim, ki delajo za mir,

kajti imenovani bodo Božji sinovi.

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Blagor vam,

kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali

in vse hudo o vas lažnivo govorili.

Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«(Mt 5, 1-12a)

Drage sestre in dragi bratje!

50 let pranja možganov titoističnega tipa socialistične diktature pri nas je pustilo posledice. Najbolj tragična je iracionalna nostalgija po preteklem režimu, kar spominja na zanimiv psihološki fenomen s področja kriminala, ko se žrtev čustveno naveže na svojega ugrabitelja, ne glede na to, kaj ta z njo počne.

Ena od posledic 50-letne ugrabitve je 1. november, kot najbolj uspešen poskus zamenjave cerkvenega praznika z državnim, ki ima novo vsebino. »Dan mrtvih« ali nekoliko sfriziran »Dan spomina na mrtve«, ki je politična zamenjava praznika Vseh svetih, je njegovo nasprotje.

»Dan mrtvih« naš pogled spušča k tlom, k zemlji, h grobu, nas spominja na naš konec ter nam govori, da je življenje samo eno, in da ga je treba čim bolj izkoristiti. Opozarja nas na našo minljivost, ki se lahko predčasno realizira, če se zamerimo Državi, kjer vlada vsemogočna Partija, ki je našo domovino spremenila v eno samo pokopališče.

Praznik Vseh svetih pa nasprotno – dviguje naš pogled k nebu, v prihodnost, ki nam jo je obljubil in podaril Bog, edini vsemogočni. Govori nam, da nas ne čaka samo konec, ampak tudi nov začetek. Govori nam, da bo trpljenje minilo in da se splača biti dober in pošten.

To je tudi sporočilo odlomka evangelija, ki smo ga slišali. Jezusove besede: Blagor tistim… lahko prevedemo tudi v Srečni tisti… ali Blagoslovljeni tisti… Po blagrih nam Bog sporoča, da je na strani ponižnih, žalostnih, krotkih, pravičnih, usmiljenih, čistih v srcu, miroljubnih, preganjanih. Kakor vedno svoje besede potrjuje z dejanji. Kot človek z imenom Jezus je sam bil ponižen, žalosten, krotak, lačen in žejen pravičnosti, usmiljen, čist v srcu, miroljuben, preganjan. S svojim zgledom nas vabi k veri in zaupanju, da hoja za njim vodi v prihodnost, ki nam jo je obljubil in podaril.

Luka Mihevc