27. NEDELJA MED LETOM – leto B – 2015Iz svetega evangelija po Marku.Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali:

»Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«

Odgovoril jim je:

»Kaj vam je naročil Mojzes?«

Rekli so:

»Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«

Jezus pa jim je rekel:

»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,

na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.

Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater

in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo.

Tako nista več dva, ampak eno telo.

Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«

Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem.

In govoril jim je:

»Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo;

in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«

Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali.

Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel:

»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim,

kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam:

Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.«

In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal.(Mr 10, 2-16)

Drage sestre in dragi bratje!

»Ni dobro za človeka, da je sam« smo slišali v prvem berilu. To piše na prvih straneh Svetega pisma. Na zadnjih straneh pa piše, da je lažje biti sam. Apostol Pavel je v Prvem pismu Korinčanom tem svetoval, naj bodo rajši samski, ker je to lažje. »Rad bi vam prizanesel«, je zapisal. Zakon ni lahka stvar. Od kdaj je tako? Od kdaj je to, kar je za človeka dobro, težje? Statistika kaže, da danes zakon ni več pogosta opcija. Je pa zato ločitev. Kljub temu, da je te danes več kot nekoč, je obstajala tudi nekoč, kot smo slišali v odlomku evangelija. Farizeji, ki so vedno znova poskušali ujeti Jezusa v past, da bi ga lahko obtožili herezije, so ga vprašali tudi o tem. In dobili nepričakovan odgovor. Jezus je namreč poudaril, kako je bilo »na začetku«. Ni razpravljal o človeških zakonih, ki jih je tako kot danes tudi nekoč pogosto narekovala trenutna politična situacija in interesi posameznikov, pač pa je poudaril, kakšen je Božji načrt – zakon, ki je zapisan v človekovi naravi in ne na papirju.

Na prvih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, na zadnjih pa, da je Bog ljubezen. Ljubezen je torej tisto, kar (med drugim) dela človeka podobnega Bogu. Žal je prvi greh to podobo izmaličil. Ljubezen je spremenil v sebičnost. In to je izvor večine naših težav, tudi težav v zakonu. Če zakon razpade, kaže na to, da v njem ni bilo prave ljubezni. Vsaj obojestranske ne. Ljubezen namreč nikoli ne mine, kot beremo v Svetem pismu. Prava ljubezen ne more izzveneti. Če je med ženo in možem ni, pomeni, da je bilo v njunem odnosu nekaj narobe že na začetku. Morda ju je združila zgolj zaljubljenost, spolna privlačnost, naklonjenost, potreba ali korist. Vendar zaljubljenost, spolna privlačnost, naklonjenost, potreba in korist niso ljubezen. Vse to mine. Ljubezen ne pride sama od sebe, tako kot zaljubljenost in spolna privlačnost. Dana je zgolj možnost, da se rodi. Od nas pa je odvisno, ali se bo. Zaljubljenost pride sama od sebe in mine sama od sebe. Kaj ostane za njo pa je odvisno od posameznega človeka. Ali izkoristi čas zaljubljenosti za gradnjo odnosa, za gradnjo ljubezni. Ali se potrudi. Znamenje ljubezni ni srček, ki ga zaljubljeni najstniki rišejo na šolske klopi in platnice zvezkov, pač pa križ, na katerem nam je Bog izkazal ljubezen do konca. Ljubezen je darovanje, ne jemanje. Je podaritev samega sebe drugemu – in to v celoti. Je popolna predanost drugemu, brez zadržkov in računic. To nam je Bog ne le povedal, ampak tudi pokazal, ko je postal človek in nas ljubil kot človek. »Zgled sem vam dal, da bi tudi vi tako delali«, je dejal apostolom, ko jim je umil noge na predvečer svoje smrti na križu. Vse nas vabi, da bi se z otroškim zaupanjem podali na pot, ki nam jo kaže s svojim zgledom. Na tej poti ločitev sploh ni opcija. Zato, ker ni potrebna.                                          Luka Mihevc