26. NEDELJA MED LETOM – leto B – 2015



Iz svetega evangelija po Marku.



Tisti čas je Janez rekel Jezusu:

»Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove,

in smo mu branili, ker ni hodil za nami.«

Jezus pa je rekel:

»Ne branite mu!

Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu

in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas.

Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi

‑ resnično, povem vam ‑ zagotovo ne bo izgubil svojega plačila.«

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame,

bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje.

Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj!

Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje,

kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj.

Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj!

Bolje je zate, da prideš hrom v življenje,

kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino.

Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni!

Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo,

kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino,

kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.«



(Mr 9, 38-43.45.47-48)





Drage sestre in dragi bratje!

V svojem zemeljskem življenju je bil Jezus Jud iz prve polovice 1. stoletja – in ne Slovenec iz prve polovice 21. stoletja. Med enim in drugim je velika razlika. Slovenci 20. in 21. stoletja se od Judov 1. stoletja razlikujemo ne samo po narodnosti in času, v katerem živimo, ter po zgodovinskih okoliščinah tega časa, ampak tudi po jeziku, kulturi, družbeni ureditvi, izkušnjah, znanju, mentaliteti, prioritetah, načinu življenja, načinu razmišljanja, načinu izražanja …

Zato lahko Slovenec 20. in 21. stoletja razume Juda iz 1. stoletja samo, če pozna ta okvir. Kar je skoraj nemogoče. Torej lahko zaključimo, da je Jud iz 1. stoletja za nas danes nerešljiva uganka.

K sreči Jezus ni samo Jud iz 1. stoletja. Ker ni samo človek. Zato je vedno aktualen. Njegove besede so nadčasovne in nadkulturne. Njegovo sporočilo ni samo subjektivno, ampak objektivno, saj izraža resnico. »Moja beseda je resnica«, nam pravi.

Kljub temu je treba upoštevati, da se je Jezus v komuniciranju s svojimi rojaki in sodobniki prilagodil njihovemu okvirju. Kar lahko nas danes malo zmede in zavede. Jezusovo figurativno izražanje, ki je bilo njegovim rojakom in sodobnikom jasno, lahko mi danes razumemo popolnoma narobe. Današnji odlomek evangelija je dober primer.

Če bi Sveto pismo brali tako, kot islamski skrajneži berejo Koran, bi si lahko začeli kar sekati dele telesa.

Vendar nas Jezus seveda ne poziva, naj pohabimo sami sebe. Človeško telo je, kot beremo v Svetem pismu, ustvaril Bog, in je po krstu tempelj Svetega Duha. Zato je dobro, lepo, sveto.

Jezus nam tudi ne sporoča, da nas lahko deli našega telesa pohujšajo, vodijo v greh. Ob neki drugi priložnosti je namreč dejal: »Iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, nečistovanje, tatvine, umori, prešuštvo, pohlep, hudobija, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet.« Pohujšuje, vodi v greh, nas torej naše srce. Srce, ki za Juda iz 1. stoletja pomeni to, kar za nas danes (po znanju iz biologije) pomenijo možgani. Naše oči, jezik, roke in noge vodijo naše misli. Tam se vse začne. Tam se začnejo naše odločitve in dejanja, ki nas res pohujšujejo, kvarijo. Jezus nas vzpodbuja, da se odpovemo temu.

Prav je, da vsak pri sebi presodi, kaj je tisto, kar ga dela boljšega, in kaj je tisto, kar ga dela slabšega. Slednje je bolje odstraniti. Tisto, kar človeka dela slabšega, ga namreč dela tudi nesrečnega. Dolgoročno.

Blaženi Anton Martin Slomšek je dejal: »Sad krščanskega življenja je mirna vest, veselo srce, po smrti pa večno veselje, kjer bo Jezus svojim stoterno povrnil, kar so na tem svetu zaradi njegovega imena hudega pretrpeli. Poglejte, pred nami stoji smrt ali večno življenje, lahko si izvolimo.«





                                           Luka Mihevc

















Za konec:

Slomšek je dejal: »Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike.« Če bomo te besede sprejeli za vodilo, nas ne bodo mogli ogroziti nobeni begunci, migranti ali teroristi.