Iz svetega evangelija po Mateju.Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro,

kamor jim je bil Jezus naročil.

Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,

nekateri pa so dvomili.

Jezus je pristopil in jim spregovoril:

»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.

Pojdite torej in poučujte vse narode.

Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha

in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!

In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«(Mt 28, 16-20)

Drage sestre in dragi bratje!

Jezusovo poslednje naročilo učencem pred njegovim vnebohodom – naj gredo po svetu, poučujejo vse narode, jih krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha ter jih učijo njegovih zapovedi – so apostoli vestno izpolnili - tudi za ceno svojega življenja. Zato smo mi danes kristjani. Bili smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, kar pomeni, da smo bili zaznamovani s Sveto Trojico. Na prvih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Od vsega začetka je bil človek zaznamovan z Bogom. Vendar je z grehom prevzel drugačno podobo. S krstom pa ne le postane ponovno Božja podoba, ampak nadgrajena Božja podoba. Postane znamenje Svete Trojice. Očeta, ki ustvarja, Sina, ki odrešuje in Svetega Duha, ki posvečuje. Seveda pa samo krst ni dovolj. Potrebna je tudi osebna odločitev, zvestoba tej odločitvi in sodelovanje z milostjo, ki smo jo prejeli pri krstu in jo prejemamo po drugih zakramentih. Današnji praznik je priložnost, da se vprašamo, v kolikšni meri smo odsev Svete Trojice. Kaj v življenju ustvarjamo? Ali je iz našega življenja razvidno, da smo odrešeni? Ali prinašamo drugim odrešenje? Ali posvečujemo sebe in svoje bližnje? Samo s svojo močjo vsega tega ne zmoremo. Potrebujemo Božjo pomoč. In Jezus je, kot smo slišali v današnjem odlomku evangelija, vedno z nami. Bodimo tudi mi z Njim!Luka Mihevc