Ob 70. obletnici konca Druge svetovne vojneIz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:

»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik.

Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani;

in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu.

Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal.

Ostanite v meni in jaz v vas.

Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti,

tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.

Jaz sem trta, vi mladike.

Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu,

kajti brez mene ne morete ničesar storiti.

Če kdo ne ostane v meni,

ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši.

Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.

Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas,

prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.

V tem je poveličan moj Oče,

da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«(Jn 15, 1-8)

Drage sestre in dragi bratje!

Za nami je teden obujanja in promoviranja NOB pravljic in socialistične ideologije. Prav neverjetno je, kako prepričljivo in prepričano SFRJ nostalgiki prikrivajo resnico, da je socializem največja nesreča za slovenski narod v vsej zgodovini. Nihče ni pobil toliko Slovenk in Slovencev, zanetil tolikšnega sovraštva in zasejal takšnega razdora v našem narodu kot komunisti med in po 2. svetovni vojni. In zakaj? Da bi najprej dobili in nato obdržali oblast. Ta cilj jim je uspelo doseči z »diskreditacijo in likvidacijo« ideoloških nasprotnikov, prevaro, zastraševanjem, nadzorom in pranjem možganov. Vse to pa na temelju laži, ki je nesmrtna duša komunizma, kar občutimo vedno bolj. Z lažjo sta umazana tudi oba praznika minulega tedna. Če 27. aprilu odstranimo »make up«, se soočimo z dejstvom, da je Komunistična partija pri nas izkoristila 2. svetovno vojno ter zlorabila in onečastila boj proti okupatorju za prevzem oblasti. Ta je tudi »cilj iz ozadja« prvomajskega čaščenja dela in delavcev. Pravice delavcev so bile za Komunistično partijo zgolj navidezno cilj. V resnici pa sredstvo za dosego pravega cilja. Oblasti. »Delu čast in oblast« je geslo za naivne. Delavci v SFRJ niso imeli nobene oblasti. Imela jo je Komunistična partija. Delavci so bili njena izbira zato, ker so bili lahko vodljivi. Meščanstvo kot nosilec gospodarskega razvoja in kmetje z zdravo kmečko pametjo to pač niso bili. Brezrazredna družba, ki naj bi jo Partija uvedla, v socializmu ni nikoli obstajala. Bila je zgolj izgovor, da je prejšnjo elito lahko zamenjala nova. Slabša. Noben naš cesar iz dinastije Habsburžanov si ni privoščil toliko kot tovariš Tito. Tudi Karađorđevići, ki so bili kulturno in mentalno precej nižje od Habsburžanov, ne. In nobeno plemstvo nemške narodnosti, ki je imelo v fevdalni posesti zemljo današnje Slovenije, ni prelilo toliko slovenske krvi, kot njihovi rdeči nasledniki. Celo nacisti in fašisti med okupacijo ne. Zato je nevzdržno poslušati brezsramno ponavljanje starih pravljic ob priložnostih, kakršne so bile minuli teden. In zastrašujoče, koliko ljudi jim še vedno verjame. Laži, ki so se lajnale 50 let je očitno večina sprejela za resnico. Kot kaže bomo res potrebovali vsaj še 50 let, da se jih bomo osvobodili. Pa čeprav so zgodovinska dejstva preverjena in preverljiva. Vsak, ki ga zanima resnica o medvojnem in povojnem dogajanju pri nas, ji lahko pride do dna. Seveda pa se je za to treba potruditi in najprej to sploh hoteti. Sprejeti in ponavljati staro flancanje politične propagande totalitarnega režima, je gotovo lažje. Ni pa prav. »Resnica vas bo osvobodila«, pravi Jezus. Kristjani moramo biti zavezani resnici. In to je lahko eden od naših pomembnih prispevkov v slovenski družbi. Jezus nam govori: »Vi ste sol zemlje. Vi ste luč sveta.« Sol jedi izboljša okus. Luč razsvetli temo. To je naša naloga. Za njeno izpolnjevanje pa moramo kot mladike črpati moč iz Trte. Kristusa. Ne moremo biti kristjani brez Kristusa. Janez Stanovnik, občasni kričač na NOB maškaradah, ki zase pravi, da je krščanski socialist, je dejal, da se komunizem zgleduje po originalnem krščanstvu. Videli smo, kam je pripeljalo to krščanstvo brez Kristusa. Tako kot je francoska revolucija pod geslom »svoboda, enakost in bratstvo« Francijo skoraj utopila v krvi, je tudi komunizem v takšni ali drugačni obliki, povsod, kjer je zavladal, izvajal teror. Krščanske ideje brez Kristusa niso dovolj. So le besede, iztrgane iz konteksta, ki lahko postanejo pretveza za uresničevanje sebičnih, prav nič plemenitih interesov. Upor zatiranega naroda proti okupatorju je legitimno dejanje. Prav tako boj za pravice delavcev. Vendar mora biti cilj obojega svoboda naroda in pravica delavcev. Ne pa osebna korist, privilegiji in oblast skupine, ki izkoristi trenutek in se okoristi na račun drugih.Luka Mihevc