Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti

in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha.

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel:

»Mir vam bodi!«

Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha.

Dejal jim je:

»Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?

Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz.

Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti,

kakor vidite, da jih imam jaz.«

Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge.

Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel:

»Imate tukaj kakšno jed?«

Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.

Nato jim je rekel:

»To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas:

Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni

v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«

Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je:

»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih,

in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom

spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.

Vi ste priče teh reči.«(Lk 24, 35-48)

Drage sestre in dragi bratje!

Med POSLUŠATI in SLIŠATI je velika razlika. Učenci so v času svojega triletnega življenja z Jezusom gotovo POSLUŠALI, kaj jim je govoril. In veliko tudi SLIŠALI. Sicer ne bi pustili vse in šli za Njim ter ostali z Njim. Niso pa SLIŠALI vsega, kar jim je govoril. Ko jim je napovedal (in to večkrat!) svoje trpljenje, smrt in vstajenje, očitno niso slišali nič. Zato so bili tako šokirani, prestrašeni in presenečeni, ko se je vse to tudi zgodilo.

Jezus govori tudi danes. Nam. Vsakemu od nas. Na veliko načinov. Po naših mislih, po naši vesti, po naših bližnjih, po dogodkih v našem življenju … Možnosti je nešteto. Eden od objektivnih načinov, s katerim nam Jezus subjektivno govori, je Njegova beseda, zapisana v Svetem pismu, ki jo beremo pri vsaki sveti maši. Ki jo POSLUŠAMO pri vsaki sveti maši. Ali jo tudi SLIŠIMO?

Preizkus je enostaven. Ali lahko, ko pridemo od svete maše domov, v svojih mislih obnovimo odlomke iz Svetega pisma, ki smo jih poslušali? Tudi če lahko, še to ni dovolj. Potem je treba izluščiti glavno sporočilo teh odlomkov. In prepoznati, kaj želi po tem Bog povedati meni osebno. In nato to sprejeti za vodilo v tednu, ki je pred mano.

SLIŠATI pomeni zapomniti si, razumeti in po tem živeti.

Slišati Jezusa pomeni pričevati.

Slišati Jezusa je način življenja.Luka Mihevc