• Rotate
  • 1
VELIKA NOČ 2015Iz svetega evangelija po Janezu.Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu

in je videla, da je kamen odstranjen od groba.

Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu,

ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla:

»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.«

Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.

Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu.

Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.

Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob.

Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi,

a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu.

Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu;

in videl je in veroval.

Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.(Jn 20,1-9)

Drage sestre in dragi bratje!

Velika noč (tako kot tudi vsak drug praznik naše vere) je priložnost za soočenje s samim seboj, kar je vedno koristno za našo orientacijo – da se zavemo, kje smo in kam vodi pot, po kateri hodimo. Ter da se z nadaljnjimi koraki usmerimo v drugo smer, če je potrebno.

Zato je prav, da danes vsak od nas samemu sebi postavi vprašanje: Zakaj praznujem Veliko noč? In da na to vprašanje tudi iskreno odgovori. Odgovorov je možnih več. Jaz bom izpostavil tri: enega slabega, boljšega in najboljšega.

Slab odgovor je: Zaradi tradicije. Tradicija sama po sebi seveda ni nekaj slabega. Ravno nasprotno! Tradicija je v glavnem nekaj dobrega in koristnega. Tudi v verskem življenju. Vendar ne kot razlog ali vsaj edini razlog praznovanja Velike noči ali katerega koli drugega praznika naše vere. Razlog za praznovanje verskega praznika mora biti vera – to je osebni odnos z Bogom, ki se odraža v vsakdanjem življenju: v mojem načinu razmišljanja, v mojih odločitvah, v mojih dejanjih. Tradicija kot edini razlog praznovanja verskega praznika to izključuje. Praznovanje verskega praznika brez vere pa je nesmiselno in neumno.

Drugi, boljši odgovor na vprašanje Zakaj praznujem Veliko noč? je: Ker se spominjam Jezusovega vstajenja od mrtvih. Zakaj pravim, da je to boljši, ne pa najboljši odgovor na zastavljeno vprašanje? Zato, ker je najboljši odgovor: Zato, ker je to moj osebni praznik. Velika noč in tudi vsak drug praznik naše vere se tiče mene osebno; je osebni praznik vsakega od nas.

Če se osredotočimo na Veliko noč: Jezus ni trpel, umrl in vstal od mrtvih zaradi sebe, ampak zaradi nas. Zaradi vsakega od nas osebno. Brez izjeme. Velika noč nas ne spominja samo na Jezusovo preteklost, ampak nam govori o naši prihodnosti. O moji osebni prihodnosti. O osebni prihodnosti vsakega od nas. O osebni usodi, ki jo je vsakemu od nas namenil Bog: to je končna zmaga po vseh porazih zemeljskega življenja ter večno življenje v polnosti in popolnosti.

To je razlog našega praznovanja in našega veselja danes.Luka Mihevc  

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes