ØOklic poroke: Veronika Obu in Boštjan Božič.ØPrihodnjo nedeljo, 11. 8., bo pri Sv. Križu nad Belimi Vodami romarski shod Dekanije Šaleška dolina ob letu vere. Ob 15. uri bo molitvena ura, nato pa sv. maša, ki jo bo daroval naš škof, dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni!ØHvala vsem, ki ste včeraj očistili našo cerkev in okolico. Za čiščenje cerkve v soboto zjutraj ob 8.30 ste naprošeni župljani z Šaleške, Rudarske, Kraigherjeve in Foitove ceste. Bog povrni!

Zaradi večjega števila mašnih namenov v naši župniji sta pri nekaterih sv. mašah z dovoljenjem g. škofa oznanjena dva mašna namena. Dar za drugi namen je oddan na Škofijski ordinariat Celje.