• Rotate
  • 1
Iz svetega evangelija po Marku.Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza

in jih same zase peljal na visoko goro.

Vpričo njih se je spreménil.

Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela,

da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.

In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom.

Oglásil se je Peter in rekel Jezusu:

»Učitelj, dobro je, da smo tukaj.

Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«

Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.

Narédil se je oblak in jih obsenčil.

In iz oblaka se je zaslišal glas:

»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«

Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več

razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.

In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil,

naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli,

dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.

To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali,

kaj pomeni vstati od mrtvih.(Mr 9, 2-10)

Drage sestre in dragi bratje!

»Videz vara« je rek, ki so ga rodile izkušnje. Izkušnje, da je videz lahko drugačen od realnosti. Da je lahko nekdo ali nekaj na prvi pogled drugačen / drugačno, kot je v resnici. To je tudi tisto, kar nam med drugim sporoča Bog po odlomkih iz Svetega pisma, izbranih za današnjo nedeljo. V prvem berilu je Bog na videz od Abrahama zahteval, naj mu žrtvuje svojega sina Izaka. V nekaterih ljudstvih tistega časa je bilo običajno, da so starši žrtvovali svoje otroke, da bi se odkupili ali prikupili nekemu božanstvu. Bog je takšno prakso prepovedal, kot lahko beremo v Svetem pismu. Od Abrahama ni zahteval Izakovega življenja, kot se je Abrahamu zdelo, pač pa je zahteval, da se odpove svojemu otroku kot lastnini in ga sprejme kot dar. Otrok ni lastnina, ampak dar. Otrok ni nekaj, ampak nekdo. Ni predmet, ampak oseba. Ni pravica, ampak nosilec pravic. Je nekdo, ki ima pravice, ne pravica nekoga drugega. Ni človekova pravica, ampak tisti, ki ima človekove pravice. Ker je človek, ne igrača.

Videz vara.

V odlomku evangelija smo slišali, kako je Jezus trem izmed svojih učencev pokazal, kdo v resnici je. V očeh sodobnikov je bil marsikdo in marsikaj. Za nekatere je bil dober človek, za druge slab, za nekatere prerok, za druge bogokletnik, za nekatere svet mož, za druge heretik, krivoverec; za nekatere mirovnik, za druge prevratnik, revolucionar; za nekatere modrec, za druge norec, za nekatere zdravilec, čudodelnik, za druge obsedenec s hudičem, za nekatere napovedani Odrešenik, za druge lažnivec in prevarant … Vse to je Jezus bil na videz. Kdo je v resnici, je pokazal na gori trem izmed svojih učencev, s katerimi je bil na poti v Jeruzalem, da bi bil križan. Kot se je Bog v Stari zavezi na gori razodel Mojzesu in Eliju, tako se je v Novi zavezi na gori razodel trem apostolom. Na gori so videli, kdo je Jezus v resnici, ne na videz.

Videz vara.

Na videz hočejo predlagatelji Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih spremeniti, da istospolno usmerjeni ne bi več bili diskriminirani. V resnici mu bodo poleg simbolnega razvrednotenja zakonske zveze moža in žene, razvrednotenja družine in popredmetenja otroka, sledile številne posledice, kot so:

»- sprememba učnih vsebin v javno veljavnih programih;

- predstavljanje in promoviranje istospolnih praks ter spremembe spola v vrtcih in šolah;

- diskriminacija ali izguba zaposlitve vseh, ki se ne bodo strinjali z ideološko redefinicijo zakonske zveze (npr. matičarjev, sodnikov, učiteljev itd.);

- možnost posvojitve otrok in umetne oploditve tudi za istospolne pare;

- omejevanje pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem;

- ukinitev financiranja katoliških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki ne bodo sledili sporni državni ideologiji;

- diskriminacija družinskih, verskih in humanitarnih organizacij na javnih razpisih, če se té pri svojem delu ne bodo izrecno posvečale istospolnim skupnostim.«

Zakon, katerega namen je na videz odprava diskriminacije (prav tako navidezne), bo v resnici povzročil množično diskriminacijo. Katoličani smo se temu dolžni upreti. Seveda ne z revolucionarnimi metodami, ampak z evangeljskimi.

Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes