• Rotate
  • 1
Iz svetega evangelija po Marku.Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.

Oznanjal je Božji evangelij in govoril:

»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.

Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Ko je šel ob Galilejskem jezeru,

je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata,

ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.

Jezus jima je rekel:

»Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!«

Takoj sta pustila mreže in šla za njim.

Ko je šel malo naprej,

je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza,

ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže.

Takoj ju je poklical.

In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.(Mr 1, 14-20)

Drage sestre in dragi bratje!

Na začetku svojega javnega delovanja je Jezus začel zbirati učence. Kot smo pravkar slišali v današnjem odlomku evangelija, je ribičem ob Galilejskem jezeru ponudil, da jih bo naredil za ribiče ljudi.

Med ribičem rib in ribičem ljudi je bistvena razlika. Ko ribič potegne ribo iz vode, ji prinese smrt. Voda je za ribo življenjski prostor, izven katerega ne more živeti. Nasprotno pa ribič ljudi ulovu ne prinaša smrti, ampak življenje. Ne ubija, ampak rešuje. Iz brezna smrti namreč vleče tiste, ki so se tja pogreznili zaradi svojih odločitev in dejanj. Zaradi svojih grehov. Vleče jih iz okolja, kjer ne morejo živeti, nazaj v njihov življenjski prostor.

Razlika med ribičem rib in ribičem ljudi je tudi v tem, da ribič rib lovi ribe bodisi za hrano, bodisi za prodajo, bodisi za hobi. Torej zaradi sebe. Ribič ljudi pa lovi te zaradi njih. Da bi pomagal njim.

Seveda današnji odlomek evangelija ne skuša očrniti poklica ribiča. S poklicnim ali športnim ribištvom ni nič narobe. Gledano v prispodobi, ki jo je uporabil Jezus, pa je razlika med ribičem rib in ribičem ljudi kot razlika med smrtjo in življenjem, med sebičnostjo in ljubeznijo.

Pomembno sporočilo današnjega evangelija je tudi to, da človek ne more kar sam od sebe postati ribič ljudi. Potrebna je sprememba, ki jo v človeku naredi Bog. »Naredil vaju bom za ribiča ljudi« je dejal Jezus. A nujna za to spremembo je tudi človekova odločitev, korak, ki ga naredi sam. »Hodita za menoj«, je rekel Jezus, »in narédil vaju bom za ribiča ljudi!«

Naj bo današnji odlomek evangelija spodbuda, da se bomo v tednu, ki je pred nami, trudili Bogu dajati priložnosti, da iz nas nekaj naredi. Trudimo se tudi imeti odprte oči za potrebe bližnjih in jim dajati prednost pred svojimi.                                          Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes