SPOMIN VERNIH RAJNIH 2014Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je rekel Jezus množici:

»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni;

in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel,

kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo,

ampak voljo tistega, ki me je poslal.

Volja tistega, ki me je poslal, pa je,

da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal,

temveč vse to obudim poslednji dan.

Volja mojega Očeta je namreč,

da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje,

in jaz ga bom obudil poslednji dan.«

                                                         (Jn 6, 37-40)

Drage sestre in dragi bratje!

Večina od nas je včeraj obiskala pokopališče.

Večina od nas obišče pokopališče tudi večkrat letno, mnogi mesečno, nekateri tedensko, kdo celo dnevno.

Vsak obisk pokopališča je soočenje s preteklostjo. Ko stojimo ob grobu naših sorodnikov, prijateljev in znancev, naših dragih, nas spomini ponesejo nazaj v preteklost.

Vsak obisk pokopališča pa je tudi soočenje s prihodnostjo. Ko stojimo ob družinskem grobu, zremo v lastno prihodnost. Grob je usoda, ki čaka vsakega od nas. Samo Bog ve, kdaj nas bo doletela. Nihče od nas, ki smo zdaj tukaj, nima zagotovila – ne glede na starost in zdravstveno stanje – da prihodnji teden ne bo že ležal v grobu. Smrt čaka vsakega od nas. Ni bolj gotove stvari v našem življenju, kot je smrt. To nam govorijo izkušnje. To nam govori življenje.

A Bog nam v naših srcih in po svoji besedi, zapisani v Svetem pismu govori, da je v našem življenju nekaj še bolj gotovega od smrti. Bog nam govori, da je v našem življenju bolj gotova od smrti Njegova ljubezen. Njegova ljubezen brezkompromisnost, brezizhodnost in dokončnost smrti spreminja v zgolj enega od trenutkov našega življenja. Zemeljsko življenje je samo prva postaja našega bivanja. Smrt je prehod, ki iz nepopolnosti zemeljskega človeka vodi v popolnost nebeškega. Prehod, ki iz polizdelka vodi v končni izdelek Stvarnika.

Naši rajni so zaživeli ta del svojega življenja. Mnogi že živijo v polnem občestvo z Bogom, s Svetim. Zato jih imenujemo svetniki. Njih smo se veselili včeraj. Njim se tudi priporočamo, da pri Bogu prosijo za nas. Danes pa se spominjamo tistih, ki so še na poti. Tistih, ki jih grešnost še vedno ločuje od Boga. Zanje prosimo, molimo in darujemo sveto mašo, ponavzočenje Jezusove daritve, ki izničuje grehe.

Današnji dan nas opominja, da naše življenje, naša dobra dela, naše žrtve, naša molitev in daritev svete maše pomaga našim rajnim k Bogu. Pa tudi nam.Luka Mihevc, župr.