17. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2013
Iz svetega evangelija po Luku.Nekoč je Jezus na nekem kraju molil.

Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal:

»Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.«

Rekel jim je:

»Kadar mólite, recite:

Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo.

Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe,

saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,

in ne daj, da pademo v skušnjavo!«

In rekel jim je:

»Kdo izmed vas, ki ima prijatelja,bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel:

›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha,

kajti k meni je s potovanja prišel prijateljin mu nimam s čim postreči,‹

in mu bo oni znotraj odgovóril:

›Ne nadleguj me!

Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati in ti dati.‹

Povem vam:

Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj,

bo vstal zaradi njegove nadležnostiin mu dal, kolikor potrebuje.

Tudi jaz vam pravim:

Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!

Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde;

in kdor trka, se mu bo odprlo.

Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo?

Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce?

Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove,

koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«(Lk 11, 1-13)

Drage sestre in dragi bratje!

Verjetno bi marsikdo od nas lahko rekel: »Prosil sem in mi ni bilo dano; iskal sem in nisem našel; trkal sem in se mi ni odprlo.« Kako naj te svoje izkušnje uskladimo z Jezusovim zagotovilom iz današnjega odlomka evangelija, da »vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo«? Preprosto tako, da mi pogosto ne vemo ali ne želimo tistega, kar je najboljše. Včasih želimo tudi kaj takega, kar ni niti dobro. Včasih želimo nekaj zaradi motivov, ki niso dobri. Eden najpogostejših je sebičnost. Včasih želimo kaj, za kar mislimo, da je dobro za nas ali naše bližnje, pa v resnici ni. Bog, ki ni samo dober, ampak je Dobrota, pa dela samo dobro. On, ki ne samo ve, ampak je Vednost, izbira samo najboljše. Ali vsaj boljše. Zato nas velikokrat ne usliši takrat in tako, kot mi mislimo, da je najboljše, ampak takrat in tako, kot je najboljše. Ali vsaj boljše. Pri Bogu dobro ali boljše vedno pretehta in odtehta slabo ali manj dobro. Spomnimo se Jezusa, ki je pred svojim trpljenjem in smrtjo v vrtu Getsemani na Oljski gori prosil Očeta, naj gre kelih trpljenja mimo njega. Oče ga ni uslišal tako, kot ga je Jezus prosil, ampak drugače. Ni zla zamenjal z dobrim, ampak je zlo spremenil v dobro.

Božja beseda današnje nedelje nas ne vabi samo, da prosimo, ampak tudi da zaupamo Bogu. On ve, kaj je dobro, boljše in najboljše.

                      

                                                           Luka Mihevc, župr.