• Rotate
  • 1
20. NEDELJA MED LETOM – leto A – 2014Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas se je Jezus umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino.

In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila:

»Gospod, Davidov sin, usmili se me!

Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.«

Vendar ji ni odgovóril niti besede.

Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili:

»Odpravi jo, ker vpije za nami.«

Odgovóril je in dejal:

»Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.«

Prišla je, padla predenj in rekla:

»Gospod, pomagaj mi!«

Odgovóril ji je in dejal:

»Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.«

Ona pa je rekla:

»Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic,

ki padajo z mize njihovih gospodarjev.«

Tedaj je Jezus odgovóril.

Rekel ji je:

»O žena, velika je tvoja vera!

Zgodí naj se ti, kakor želiš!«

In njena hči je ozdravela tisto uro.(Mt 15, 21-28)

Drage sestre in dragi bratje!

Na prvi pogled Jezusov odgovor kanaanski ženi – tujki – iz današnjega odlomka evangelija kaže na to, da je bil Jezus nacionalist, ignorantski, aroganten, šovinist in še kaj. Toda videz pogosto vara. Vemo, da Jezus ni bil nič od tega. Ravno nasprotno. To dokazujejo njegove besede in dejanja.

Ko so učenci, ki jih je motilo ženino vpitje, silili Jezusa, naj reagira, jim je dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Jezus se je rodil, trpel, umrl in vstal od mrtvih za nas vse – da nas je odrešil. Njegovo javno delovanje, ki je trajalo tri leta, pa je bilo namenjeno njegovim rojakom, Izraelcem, izvoljenemu Božjemu ljudstvu Stare zaveze. Za oznanjanje evangelija vsem ostalim ljudstvom je pooblastil svoje učence, ko jim je pred svojim vnebohodom naročil: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!«

Dogodek, ki ga opisuje današnji odlomek evangelija, je šola. Šola najprej za kanaansko ženo. Njeno srečanje z Jezusom je bila preizkušnja njene vere, ki jo je odlično prestala. Jezusova navidezna zavrnitev je ni prestrašila, užalila, razjezila in odvrnila od Njega. Njena vera je vzdržala. In bila poplačana.

Še večja šola pa je ta dogodek za Jezusove učence – takratne in današnje. Kanaanska žena je za nas vse zgled vere ter vztrajne molitve, h kateri nas Jezus spodbuja z besedami: »Prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo.«

Kanaanska žena je za nas vse tudi zgled vztrajnega, javnega in glasnega zavzemanja za dobro, kljub poskusom, da bi jo utišali. Slovenski katoličani se lahko od nje veliko naučimo. Še vedno nam namreč manjka samozavest, ki bi nam pomagala vztrajno, javno in glasno zavzemati se za to, kar je dobro, prav in res. Še vedno nas lahko hitro utišajo – celo s sklicevanjem na Ustavo RS. V času predvolilne kampanje pred zadnjimi volitvami so nas ponovno skušali utišati na osnovi ustavnega načela ločitve države in Cerkve, ki naj bi bilo zapisano v 7. členu Ustave. Vendar ta člen pravi tole: »Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.« In to je vse. 7. člen Ustave govori o tem, da so država in verske skupnosti avtonomne – da država – Republika Slovenija – oz. njeni organi ne morejo voditi neke verske skupnosti in da posamezna verska skupnost ne more voditi države – Republike Slovenije oz. njenih organov. 7 člen Ustave RS pa seveda ne nasprotuje 14. členu Ustave, ki pravi: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« 7. člen Ustave RS tudi ne nasprotuje 39. členu Ustave, ki med drugim pravi: »Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.« Posamezni členi naše Ustave si med seboj ne nasprotujejo. Tisti, ki poskušajo s sklicevanjem na 7. člen Ustave RS utišati in izločiti Katoliško Cerkev iz javnega življenja, zlorabljajo in kršijo našo Ustavo. Ustava RS nam katoličanom zagotavlja avtonomijo, enakost pred zakonom in svobodo izražanja, evangelij Jezusa Kristusa pa nas zavezuje, da se vztrajno, javno, jasno in glasno zavzemamo za to, kar je dobro, prav in res, ter da vztrajno, javno, jasno in glasno nasprotujemo temu, kar je zlo, krivica in laž.        

                                      Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes