OBVESTILO št. 2Naslednja »veleumna« govorica, ki bi jo rad komentiral je, da bodo sredstva, zbrana pri nedeljskih nabirkah v naši cerkvi, porabljena za obnovo župnišča Župnije Velenje – sv. Martin na Šmarški cesti. Zato imajo menda nekateri pomisleke, da bi še kaj prispevali v nabirke. O perverznosti zgražanja nad solidarnostjo kdaj drugič. Tokrat samo o financah.

Omenjeno župnišče je zelo stara stavba, ki je zadnji večji notranji poseg doživela leta 1857, manjši pa leta 1966. Zaradi tega in drugih razlogov je potrebna temeljite obnove, ki jo bo Župnija Velenje – sv. Martin financirala sama. Vsaka župnija je samostojna pravna oseba s svojimi dohodki – to so predvsem nedeljske nabirke. V naši župniji so to tudi edini dohodki, s katerimi v glavnem uspemo plačati samo položnice. V Župniji Velenje – sv. Martin je stanje drugačno – najprej zato, ker je ta župnija precej večja od naše, in zato, ker je veliko starejša. V minulih stoletjih (pred sistemom nabirk) je bil namreč eden od pogojev za ustanovitev župnije nepremičninsko premoženje, ki je bilo glavni dohodek župnije. Večino tega premoženja je župnija Sv. Martina izgubila z nacionalizacijo, nekaj pa ga je dobila vrnjenega z denacionalizacijo. Zato je njeno finančno stanje drugačno od finančnega stanja naše župnije, ki je bila ustanovljena leta 1971.

Ideja, da bo naša župnija finančno pomagala župniji Sv. Martina, je približno tako inteligentna kot bi bila ideja, da bo Republika Slovenija finančno pomagala Nemčiji.

Rezultati zadnjih volitev in tovrstne govorice kažejo, da v Sloveniji zaskrbljujoče visoko število ljudi pri presoji vodijo trije n-ji: nevednost, naivnost in neumnost.Luka Mihevc, župr.