17. NEDELJA MED LETOM – leto A – 2014Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas je rekel Jezus množicam:

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi,

ki ga je nekdo našel in spet skril.

Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel,

in kupil tisto njivo.

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu,

ki išče lepe bisere.

Ko najde en sam dragocen biser,

gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.«(Mt 13, 44-46)

Drage sestre in dragi bratje!

Gospod nam po svoji besedi danes govori, kaj je resnično dragoceno, kaj se splača, za kaj je vredno zastaviti vse.

V prvem berilu smo slišali mladega kralja Salomona, ki na začetku svojega vladanja Boga ni prosil za dolgo življenje, bogastvo ali smrt sovražnikov, pač pa za poslušno srce, da bo znal vladati in razločevati med dobrim in zlom. Vsak dan znova smo postavljeni pred odločitev, koga ali kaj bomo poslušali. Komu ali čemu bomo sledili. Za koga ali kaj se bomo odločili. Bomo poslušali Boga, sledili Njegovi volji, se odločili za pot, na katero nas vabi On, ali pa bomo šli po svoje, sledili drugim vzgibom, ki so v nas ali drugim ljudem, ker je to lažje? Biti poslušen Bogu gotovo ni lahko, je pa edino prav, saj je dobro – za nas in za druge. Čeprav se na prvi pogled zdi drugače.

V drugem berilu nam Gospod po apostolu Pavlu govori: »Vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu.« Če resnično ljubimo Boga, je vse, kar delamo, dobro in vodi v dobro. Tudi vse, kar nas doleti, nas vodi k dobremu. Tudi če je to, kar nas doleti, samo po sebi slabo, npr. bolezen, trpljenje in smrt. Če ljubimo Boga, nas bo tudi to troje vodilo k dobremu, saj nas ne bo oddaljilo ali ločilo od Njega, ampak še bolj povezalo z Njim.  

V evangeliju smo slišali Jezusovi priliki o nebeškem kraljestvu. Zaradi osredotočenosti na ta svet in to življenje zlahka pozabimo, da smo tu samo začasno in da si v času, ki nam je dan na tem svetu, krojimo svojo večno usodo. Nebeško kraljestvo – večnost v novem stvarstvu je dar, ki nam ga je prislužil Jezus. Nič na tem svetu ni bolj pomembno in bolj dragoceno od tega. Niti zemeljsko življenje ne. Danes se spominjamo dveh svetnikov, ki sta za nebeško kraljestvo zastavila tudi svoje zemeljsko življenje. Sveti Jakob, ki mu je posvečena naša podružnična cerkev, je prvi od apostolov pretrpel mučeniško smrt zaradi svoje pripadnosti Kristusu in Njegovi Cerkvi. Sveti Krištof, zavetnik popotnikov, je iz istega razloga pretrpel mučeniško smrt v času preganjanja kristjanov rimskega cesarja Decija.

Naj nas oba svetnika s svojim zgledom vedno spominjata, kaj je resnično pomembno in dragoceno, s svojo priprošnjo pri Bogu pa izprosita milost, ki nam bo dala moč, da bomo temu tudi sledili.      

                                      Luka Mihevc, župr.