16. NEDELJA MED LETOM – leto A – 2014Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko.

Rekel je:

»Nebeško kraljestvo je podobno človeku,

ki je posejal dobro seme na svoji njivi.

Medtem ko so ljudje spali,

je prišel njegov sovražnik,

zasejal ljuljko med pšenico in odšel.

Ko je setev zrastla in šla v klasje,

se je pokazala tudi ljuljka.

Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli:

›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi?

Od kod torej ljuljka?‹

Dejal jim je:

›Sovražnik je to storil.‹

Služabniki pa so mu rekli:

›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹

›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke

ne izpulite z njo vred tudi pšenice.

Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve.

Ob času žetve pa porečem žanjcem:

Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo,

pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹ «(Mt 13, 24-30)Drage sestre in dragi bratje!

Preteklo nedeljo smo v odlomku evangelija slišali Jezusovo priliko o sejalcu, ki seje seme, katerega usoda je odvisna od podlage, na katero pade. Seme, ki je padlo ob pot, so pozobale ptice; seme, ki je padlo na kamnita tla, je vzklilo, a se kmalu posušilo; seme, ki je padlo med trnje, je trnje zadušilo; seme, ki je padlo na dobro zemljo, pa je zraslo in obrodilo.

Danes smo v odlomku evangelija slišali Jezusovo priliko o ljuljki – plevelu, ki je bilo skrivaj vsejano med pšenico, da bi imel gospodar njive čim večjo škodo in čim manj pridelka.

Vsak od nas je parcela, na kateri je nekaj poti, nekaj kamenja, nekaj trnja in nekaj dobre zemlje. Vsak od nas je njiva, na kateri rasteta pšenica in ljuljka. Kakšen je delež poti, kamenja, trnja in dobre zemlje je odvisno od nas. Kakšno je razmerje med pšenico in ljuljko na naši njivi, je odvisno od nas, od naših odločitev, od naših dejanj.

Pogosto dovolimo, da se ljuljka na naši njivi kar preveč razbohoti in začne dušiti pšenico. Sicer se zavedamo, da je škodljiva, vendar nas moti bolj tista na sosednji njivi in ne toliko na naši. Tisto tam bi z veseljem izruvali. Tako radi spreminjamo druge! A Bog nas uči drugačne taktike. On nas noče na silo spreminjati v njivo čiste pšenice, ampak nam daje priložnost. Vsak dan je priložnost, ki nam je podarjena, da jo izkoristimo, da bo na njivi našega življenja prevladala pšenica, in da s svojo strpnostjo in potrpežljivostjo pri tem pomagamo tudi drugim. K temu nas spodbuja tudi Gospodova in naša Mati Marija, ki jo danes posebej slavimo. Vse njeno življenje povzemajo besede: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi.« Vse njeno življenje je bilo iskanje in uresničevanje Božje volje. To je najboljši herbicid, ki prepreči rast ljuljki. Marija nas s svojim zgledom vabi, da jo posnemamo, s svojo priprošnjo pri Bogu pa nam daje moč za to. Njen uspeh je odvisen od tega, ali to hočemo tudi mi.  

                                      Luka Mihevc, župr.