BINKOŠTI – leto B / 2018Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:

»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta,

Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni;

in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.

Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli.

Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,

ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,

in oznanjal vam bo prihodnje reči.

Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.

Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:

Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«(Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

Drage sestre in dragi bratje!

Ljudje so od nekdaj omejevali Boga s svojimi predstavami o njem. Predstavljali so si ga (ali so si jih) kot nekakšnega supermana – človeka z nadnaravnimi močmi. Jezus nas opozarja, da Bog presega nas, naš razum in naše predstave o njem. Edini, ki nam lahko kaj pove o Bogu, je Bog sam. Med drugim nam je razodel, da je Bog občestvo treh Oseb, čeprav je en sam. Nedoumljivo naši logiki. Božje osebe nam je Jezus predstavil kot Očeta, Sina in Svetega Duha. Prva Božja Oseba, Oče, se nam je razodel kot Stvarnik vsega, kar obstaja. Druga Božja Oseba, Sin, se nam je razodel kot naš Odrešenik. Bog, ki je postal človek, eden izmed nas, da bi nas osvobodil greha in smrti. Stoletja pred svojim rojstvom je bil po preroku napovedan z imenom Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Rodil, živel in umrl je kot človek. Ker pa je hkrati Bog, je zmagal v boju z zlom. Zlomil je moč greha in smrti, da nimata več zadnje besede v našem življenju. Iz groba je vstal kot novi človek, človek po Stvarnikovi zamisli. Tretja Božja Oseba, Sveti Duh, pa je najbolj skrivnostna. Čeprav nam je v resnici najbližje. Če je Oče Bog nad nami, Sin Bog z nami, je Sveti Duh Bog v nas. V današnjem odlomku evangelija ga Jezus imenuje Tolažnik in Duh resnice, ki pričuje o njem, nas uvaja v resnico in nam oznanja prihodnje reči. Kakor nekoč apostoli smo bili tudi mi po krstu in birmi napolnjeni z njegovo močjo. Ta pa lahko deluje v nas in po nas samo, če ji to omogočimo. Bog namreč želi, da smo svobodni. Da se sami odločimo zanj. Da smo njegovi sodelavci, ne njegove marionete.

Današnji praznik nas vabi, da se odpremo Duhu, ki nam ga pošilja Jezus in s svojim privoljenjem sprostimo Njegovo moč, ki je v nas, da bo delovala v našem življenju in življenju naših bližnjih. Potem bomo lahko dosegli cilj, ki nam ga je omogočil doseči Jezus s svojo smrtjo, vstajenjem in vnebohodom.Luka Mihevc