4. POSTNA NEDELJA – B / 2018Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu:

»Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,

tako mora biti povzdignjen Sin človekov,

da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje.

Bog je namreč svet tako ljubil,

da je dal svojega edinorojenega Sina,

da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,

ampak bi imel večno življenje.

Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,

ampak da bi se svet po njem rešil.

Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;

kdor pa ne veruje, je že sojen,

ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.

Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet

in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč,

kajti njihova dela so bila hudobna.

Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči,

da se ne bi razkrila njegova dela.

Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči,

da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.«(Jn 3, 14-21)Drage sestre in dragi bratje!

Odlomek evangelija, ki smo ga pravkar slišali, vsebuje enega najpomembnejših stavkov Svetega pisma, ki je eno temeljnih razodetij Boga človeku in ena od bistvenih resnic krščanske vere. »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« Če človek te besede vzame zares, ga spremenijo. Zavest ljubljenosti namreč naredi človeka drugačnega, boljšega. Apostol in evangelist Janez, ki je zapisal evangelij, katerega odlomek smo slišali, v svojih zapisih sebe ni označeval z imenom Janez, ampak z vzdevkom »učenec, ki ga je Jezus ljubil«. S tem ni hotel reči, da ga je imel Jezus rajši kot druge apostole, ampak da je sebe doživljal kot ljubljenega od Jezusa. To mu je pomagalo vztrajati pod križem, ko so se vsi drugi apostoli razbežali in potuhnili. To mu je pomagalo v križu videti blagoslov in ne prekletstvo, rešitev in ne pogubo, življenje in ne smrt. To mu je pomagalo v temi človeškega sovraštva videti luč Božje ljubezni.

Bog nam je dokazal svojo ljubezen s tem, ko je postal človek, eden izmed nas, za nas trpel in za nas dal svoje življenje, da bi nas rešil. In s tem upravičil svoje ime. Ime Jezus namreč pomeni »Bog rešuje«.

Božji dokaz ljubezni do nas nam govori, da se prava ljubezen izkaže v trpljenju. Prava ljubezen ne izpuhti, ko je soočena s trpljenjem. Prava ljubezen ne izgubi bitke s sebičnostjo.

Naj je bo čim več v našem življenju!

Luka Mihevc