1. POSTNA NEDELJA – B / 2018Iz svetega evangelija po Marku.Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo.

V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal.

Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.

Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.

Oznanjal je Božji evangelij in govóril:

»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.

Spreobrnite se in verujte evangeliju!«(Mr 1,12-15)Drage sestre in dragi bratje!

Odlomek evangelija, ki smo ga pravkar slišali, kratko povzema začetek Jezusovega javnega delovanja. Trideset let je živel skrito življenje, o čemer ne vemo kaj dosti. Sklepamo lahko, da se je lotil družinske obrti – tesarjenja. Ko je dopolnil trideset let pa je odšel k reki Jordan, kjer je krščeval njegov sorodnik, Janez Krstnik, in se mu dal krstiti. Nato ga je, kot smo slišali, Božji Duh, Sveti Duh, odvedel v puščavo. V puščavi, kjer je preživel štirideset dni, ga je skušal satan. Tam je bil med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza Krstnika zaprli, je odšel v Galilejo.

Jezusovo življenje je torej zaznamovala razpetost med Svetim Duhom in satanom, med zvermi in angeli, med ječo in svobodo. A to je tudi podoba našega življenja. Vsak dan smo razpeti med dobrim in zlom. Vsak dan nas želi Bog voditi. Vsak dan nas skuša satan. Vsak dan smo obdani z zvermi – tistimi, ki živijo v nas in tistimi, ki živijo v naših bližnjih. Vsak dan nam strežejo angeli. Vsak dan so pred nami vrata, ki vodijo bodisi v ječo, bodisi v svobodo. Vsak dan stojimo pred odločitvijo. Ali bomo sledili Božjemu vodstvu ali satanovemu šepetu; ali se bomo prepustili zveri, ki se je prebudila v nas ali v našem bližnjem ali pa se izročili angelskemu varstvu; ali nas bodo naša dejanja zasužnjila ali pa osvobodila. Postni čas, v katerega smo stopili v sredo na Pepelnico, nas vabi, da bi se odločali za dobro – da bi se spreobrnili – da bi se obrnili od zla k dobremu; da bi se obrnili k Bogu. Da bi poslušali Božji glas, ki odzvanja v nas in sprejeli milost, ki nam je na razpolago ter se osvobodili vsega, kar nas oddaljuje od Boga, od naših bližnjih in od miru v naših srcih. K temu nas vabi tudi Jezus po današnjem odlomku evangelija. Prisluhnimo njegovim besedam in sledimo njegovemu zgledu!Luka Mihevc