• Rotate
  • 1
1. POSTNA NEDELJA – B / 2018Iz svetega evangelija po Marku.Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo.

V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal.

Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.

Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.

Oznanjal je Božji evangelij in govóril:

»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.

Spreobrnite se in verujte evangeliju!«(Mr 1,12-15)Drage sestre in dragi bratje!

Odlomek evangelija, ki smo ga pravkar slišali, kratko povzema začetek Jezusovega javnega delovanja. Trideset let je živel skrito življenje, o čemer ne vemo kaj dosti. Sklepamo lahko, da se je lotil družinske obrti – tesarjenja. Ko je dopolnil trideset let pa je odšel k reki Jordan, kjer je krščeval njegov sorodnik, Janez Krstnik, in se mu dal krstiti. Nato ga je, kot smo slišali, Božji Duh, Sveti Duh, odvedel v puščavo. V puščavi, kjer je preživel štirideset dni, ga je skušal satan. Tam je bil med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza Krstnika zaprli, je odšel v Galilejo.

Jezusovo življenje je torej zaznamovala razpetost med Svetim Duhom in satanom, med zvermi in angeli, med ječo in svobodo. A to je tudi podoba našega življenja. Vsak dan smo razpeti med dobrim in zlom. Vsak dan nas želi Bog voditi. Vsak dan nas skuša satan. Vsak dan smo obdani z zvermi – tistimi, ki živijo v nas in tistimi, ki živijo v naših bližnjih. Vsak dan nam strežejo angeli. Vsak dan so pred nami vrata, ki vodijo bodisi v ječo, bodisi v svobodo. Vsak dan stojimo pred odločitvijo. Ali bomo sledili Božjemu vodstvu ali satanovemu šepetu; ali se bomo prepustili zveri, ki se je prebudila v nas ali v našem bližnjem ali pa se izročili angelskemu varstvu; ali nas bodo naša dejanja zasužnjila ali pa osvobodila. Postni čas, v katerega smo stopili v sredo na Pepelnico, nas vabi, da bi se odločali za dobro – da bi se spreobrnili – da bi se obrnili od zla k dobremu; da bi se obrnili k Bogu. Da bi poslušali Božji glas, ki odzvanja v nas in sprejeli milost, ki nam je na razpolago ter se osvobodili vsega, kar nas oddaljuje od Boga, od naših bližnjih in od miru v naših srcih. K temu nas vabi tudi Jezus po današnjem odlomku evangelija. Prisluhnimo njegovim besedam in sledimo njegovemu zgledu!Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes