SVETA DRUŽINA – leto B / 2017Iz svetega evangelija po Luku.Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi,

so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda,

kakor je zapisano v Gospodovi postavi:

Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu,

in da bi žrtvovali dve grlici ali dva golobčka,

kakor je rečeno v Gospodovi postavi.

Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon;

bil je pravičen in bogaboječ.

Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim.

In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti,

dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca.

V Duhu je prišel v tempelj.

In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave,

ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:

»Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru,

kakor si obljubil s svojo besedo.

Kajti moje oči so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«

Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem.

Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi:

»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje,

kateremu bodo nasprotovali,

in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«

Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu.

Bila je že zelo v letih.

Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem,

nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let.

Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu.

Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga.

In pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema.

Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo,

v svoje mesto Nazaret.

Otrok pa je rastel in se krepil.

Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.(Lk 2, 22-40)

Drage sestre in dragi bratje!

Kot je vsak človek unikaten, originalen, neponovljiv posameznik, je takšna tudi vsaka družina. Na tem svetu ni dveh enakih družin. Nimamo kalupa, modela, ki bi določal, kakšna mora biti družina. Idealne družine ni. Tudi Sveta družina ni idealna družina, saj je bila nekaj posebnega, enkratnega, neponovljivega. Pa vendar nam je v nečem zgled. Zato današnji praznik tudi obstaja. Tisto, kar dela Sveto družino za zgled, so njihovi medsebojni odnosi, njihove medsebojne vezi. To je tisto, kar iz moža, žene in otrok naredi družino. Medsebojno dopolnjevanje, predanost drug drugemu, odgovornost vsakega posameznega družinskega člana do ostalih, skrb za druge, prizadevanje za lepe medsebojne odnose, iskrenost, odkritost. Kolikor lahko iz Svetega pisma spoznamo Sveto družino, lahko rečemo, da nam je zgled v naštetem. Poleg urejenih medsebojnih, lahko bi rekli »horizontalnih« odnosov, pa je imela tudi urejen »vertikalni« odnos, odnos z Bogom. Glede na to, da je, kot beremo na prvih straneh Svetega pisma, Stvarnik družino zapisal v človekovo naravo, in je družina na nek način tudi Njegova podoba, saj je, kot nam je razodel Jezus, Bog občestvo treh Oseb – potem je ta »vertikalni« odnos potreben tudi za dobre »horizontalne« odnose.

Nikoli ne pozabimo na Boga, ki je izvor in podoba družine. Današnji praznik nas vabi, da bi ga sprejeli v svoje družine kot družinskega člana. On je namreč vir blagoslova, milosti in življenja, ki ga potrebuje vsaka družina.

                                        

Luka Mihevc