2. ADVENTNA NEDELJA – leto B / 2017Iz svetega evangelija po Marku.Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;

kakor je zapisano pri preroku Izaíju:

»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot.

Glas vpijočega v puščavi:

Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«

Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi

in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.

K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.

Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.

Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij.

Jedel je kobilice in divji med.

Oznanjal je:

»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,

da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.

Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«(Mr 1, 1-8)

Drage sestre in dragi bratje!

Z besedami »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« je Bog zaklical svojemu ljudstvu pred 2700 leti po preroku Izaiju, kot smo slišali v Prvem berilu. Isto je zaklical pred 2000 leti po Janezu Krstniku, kar smo slišali v odlomku evangelija. In isto kliče tudi nam danes po svoji besedi v Svetem pismu. »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«

Pot pripravimo in steze zravnamo, da si olajšamo hojo in hitreje dosežemo cilj. Bog nam kliče, da pripravimo Njegovo pot in zravnamo Njegove steze, da bi On hitreje dosegel cilj. In Njegov cilj je vsak človek. Poti in steze, ki vodijo od Njega k nam, so pogosto zanemarjene, zaraščene in neprehodne. Zaradi naše malomarnosti, brezbrižnosti in zlonamernosti. Adventni čas nas vabi, da se vzamemo v roke ter odpremo vrata Bogu v naše življenje. On ne vstopa ali vdira sam, pač pa, kot pravi, stoji pred vrati in trka.

V odlomku evangelija smo slišali, da so ljudje prihajali k Janezu Krstniku, se mu dajali krstiti in priznavali svoje grehe. K adventni pripravi na Božič spada tudi sveta spoved, zakrament sprave, ki nam ga je podaril Jezus, da nam po njem odpušča grehe. Spoved vključuje iskreno soočenje s samim sabo, izročitev sebe Bogu in spremembo svojega življenja. Je odgovor na klic »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« Potrudimo se, da bo do Božiča pripravljena Gospodova pot in zravnana njegova steza do našega srca.

                                          Luka Mihevc