31. NEDELJA MED LETOM – leto A / 2017Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim učencem:

»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji.

Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo,

po njihovih delih pa se ne ravnajte;

govorijo namreč, pa ne delajo.

Vežejo težka in neznosna bremena

in jih nalagajo ljudem na rame,

sami pa jih še s prstom nočejo premakniti.

Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli.

Napravljajo si širše molitvene jermene

in podaljšujejo robove na obleki.

Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah,

pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹.

Vi pa si ne pravite ›učitelj‹,

kajti eden je vaš Učitelj,

vi vsi pa ste bratje.

Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹,

kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.

Tudi si ne pravite ›vodnik‹,

kajti eden je vaš Vodnik, Kristus.

Največji med vami naj bo vaš strežnik.

Kdor se bo poviševal, bo ponižan,

in kdor se bo poniževal, bo povišan.«(Mt 23, 1-12)

Drage sestre in dragi bratje!

Jezusova neprizanesljiva kritika verskih in političnih voditeljev njegovega naroda izpred dva tisoč let je nadčasovna, vedno aktualna. Tudi danes bi jo lahko izrekli marsikateremu predstavniku države, gospodarstva in Cerkve.

Vendar bi bilo zgrešeno, če bi z Jezusovimi besedami kazali na druge, pozabili pa nase.

Jezus pred vsakega od nas postavlja ogledalo, da bi se soočili s sabo in z resnico o sebi ter kaj spremenili. Da ne bi bilo razkoraka med našimi besedami in našimi dejanji. Da si ne bi domišljali, da smo boljši od drugih, pač pa bi se zavedali, da smo vsi bratje in sestre, otroci istega Očeta. In da ne bi stregli najprej in samo sebi, ampak tudi in predvsem drugim. Jezus, ki je delal, kar je govoril, nam je pri tem najboljši zgled, saj, čeprav je Bog, »ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje« za nas, kot pravi sam. Sprejmimo ga za svojega Učitelja in Vodnika, da bomo hodili po poti, ki vodi do cilja, po katerem hrepenimo in ki nam je namenjen.                   

        

                                      Luka Mihevc