30. NEDELJA MED LETOM – leto A / 2017Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas so farizeji slišali,

da je Jezus saduceje prisilil k molku,

in so se zbrali na enem kraju.

Eden izmed njih, učitelj postave,

ga je preizkušal z vprašanjem:

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«

Rekel mu je:

»Ljubi Gospoda, svojega Boga,

z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.

To je največja in prva zapoved.

Druga pa je njej enaka:

Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«(Mt 22, 34-40)

Drage sestre in dragi bratje!

Jezusov odgovor na vprašanje, katera Božja zapoved je največja, je hkrati odgovor na vprašanje, kaj je najpomembnejše v Božjih očeh, kaj je najpomembnejše v človekovem življenju. Jezus odgovarja: ljubezen.

Na prvih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, na zadnjih pa, da je Bog ljubezen. Ljubezen je torej tisto, kar nas med drugim dela podobne Bogu. Ker ljubimo ali ko ljubimo, smo podobni Bogu. Tudi pravila našega bivanja in medsebojnih odnosov, ki nam jih je izročil Bog po svojih zapovedih, izvirajo iz ljubezni in vodijo v ljubezen. Samo s to zavestjo jih lahko pravilno razumemo in izpolnjujemo. To poudarja tudi Jezus. V svojem odgovoru je izpostavil dve zapovedi, ki sta bili že zapisani v Svetem pismu in ju postavil drugo drugi ob bok: ljubezen do Boga in ljubezen do drugih ljudi, ki je izenačena z ljubeznijo do sebe. Obe že znani zapovedi je Jezus postavil v medsebojno odvisnost; ju združil v eno. Dovolj se je držati enega pravila, ene zapovedi, in izpolnjevali bomo vse. To seveda drži pod pogojem, da gre res za pravo ljubezen. Marsikaj, čemur mi danes pravimo ljubezen, sploh ni ljubezen. Kaj je ljubezen smo slišali v današnjem odlomku evangelija: ljubezen je odnos do Boga, do bližnjega – torej do drugih ljudi – in do sebe. Tri vrste odnosov, združenih v eno. Kakor Sveta Trojica. Če manjka eden od odnosov, se vse sesuje. Na prvem mestu je ljubezen do Boga. Če res ljubimo Boga, ljubimo tudi druge ljudi, ki so ljubljeni od Boga, in ljubimo sebe, ki smo prav tako ljubljeni od Boga. Vsak od nas je ljubljen od Boga. Vsak od nas obstaja po Božji volji. Vsi smo ustvarjeni od Boga in odrešeni po Bogu – za vsakega od nas je Bog postal človek, eden izmed nas, in za vsakega od nas daroval svoje življenje. Če odgovorimo na Božjo ljubezen s svojo ljubeznijo – tako, da živimo v skladu z Božjo voljo, potem na pravi način ljubimo tudi druge ljudi in sebe. Sicer je naša ljubezen do drugih in do sebe nepopolna ali zgolj navidezna ali karikatura ljubezni, lahko pa celo nasprotje ljubezni. Naš odnos do drugih in do sebe je ogledalo našega odnosa do Boga. Če ne ljubimo bližnjih, tudi Boga ne moremo ljubiti tako, kot On želi. In če ne ljubimo sebe – seveda na pravi način, tudi bližnjih ne moremo ljubiti na pravi način in tudi naš odnos z Bogom ni tak, kot bi moral biti.

Odprimo svoja srca Bogu, da nas bo naučil prav ljubiti!

            

        

                                      Luka Mihevc