• Rotate
  • 1
26. NEDELJA MED LETOM – leto A / 2017Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva:

»Kaj se vam zdi?

Nekdo je imel dva sina.

Stopil je k prvemu in rekel:

›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹

Ta je odgovoril: ›Nočem.‹

Toda pozneje se je premislil in šel.

Stopil je k drugemu in rekel isto.

Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel.

Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?«

Rekli so: »Prvi.«

Jezus jim je dejal:

»Resnično, povem vam:

Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.

Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli,

cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli.

Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.«(Mt 21, 28-32)

Drage sestre in dragi bratje!

Jezus je priliko o dveh sinovih, ki smo jo pravkar slišali v odlomku evangelija, namenil verskim in političnim voditeljem svojega naroda, ki se niso odzvali klicu Janeza Krstnika k spreobrnjenju, pač pa so bili zaverovani v svoj prav. Vendar ni zgodba nič manj aktualna danes za vsakega izmed nas. Ljudje vseh časov, kultur, nazorov in veroizpovedi smo namreč nagnjeni k nestanovitnosti in nezvestobi.

Ali nismo tudi mi bili že kdaj prvi sin, ki je očetu rekel: »Nočem«, a si je kasneje premislil? Ali nismo bili že kdaj drugi sin, ki je rekel: »Grem«, vendar ni šel? Ali nismo bili že kdaj tretji sin, ki ga Jezus ne omenja, in je očetu rekel »Nočem« ter pri tem tudi vztrajal? In ali nismo bili že kdaj četrti sin, ki je rekel: »Grem« in je tudi šel? Tudi ta ne nastopa v Jezusovi zgodbi, je pa njen pripovedovalec. Jezus sam je Sin, ki je Očetu rekel »Grem« in je tudi šel. Pri njem ne najdemo razkoraka med besedami in dejanji. On ni nikoli z besedami rekel »da«, z dejanji pa »ne«. Njegovo življenje je zgled stanovitnosti in zvestobe. Vabi nas, da bi bili tudi mi čim manj prvi, drugi in tretji sin in čim večkrat četrti.         

        

                                      Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes