• Rotate
  • 1
23. NEDELJA MED LETOM – leto AIz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:

»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči.

Če te posluša, si pridóbil svojega brata.

Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva,

da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič.

Če jih ne posluša, povej Cerkvi.

Če pa tudi Cerkve ne posluša,

naj ti bo kakor pogan in cestninar.

Resnično, povem vam:

Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih,

in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.

Resnično, povem vam tudi:

Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji,

ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.

Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu,

tam sem jaz sredi med njimi.«(Mt 18, 15-20)

Drage sestre in dragi bratje!

Ena od ovir pri izpolnjevanju naše dolžnosti oznanjevanja evangelija (kar je dolžnost vsakega kristjana) je želja, da ne bi izstopali in želja, da bi bili vsem všeč. Skratka, da bi bili brez barve, vonja in okusa. Vendar je naš Učitelj in Vzornik, Jezus Kristus, pravo nasprotje tega. On niti približno ni brez barve, vonja in okusa, s svojimi besedami in dejanji je vedno izstopal in veliko ljudem ni bil všeč. In na to pot kliče tudi nas.

Po svoji besedi nas danes opozarja, da smo odgovorni drug za drugega. »Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči«, smo slišali. To ni ravno lahko. Če kdo od naših bližnjih dela očitno napako, je »zaradi ljubega miru« lažje zamižati in stisniti zobe, kot pa tvegati spor. Ali pa je lažje o tem pripovedovati drugim. Vendar nam Bog po svoji besedi v Svetem pismu govori, da nimamo pravice biti brezbrižni do drugih, kot jih tudi nimamo pravice obsojati in opravljati. Imamo pa dolžnost, da zanje skrbimo – tudi z opominjanjem. Seveda pa je za to potrebno prej izpolnjevati določene pogoje.

Prvič: drugega nimamo pravice opominjati, če smo sami enaki ali še slabši. Jezus je jasen: Kaj gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne čutiš? Hinavec! Odstrani najprej bruno iz svojega očesa, šele nato boš tako razločno videl, da boš lahko odstranil iver iz očesa svojega brata. Ali kot pravi rek: Vsakdo naj najprej pred svojim pragom pomete.

Drugič: za opominjanje drugih moramo biti najprej toliko zreli, da smo tudi sami pripravljeni sprejeti opomine drugih. Nihče ni brez napak. Prav vsak kdaj potrebuje opomin. Opominjanje mora biti način medsebojne pomoči.

Tretjič: motiv za opominjanje mora biti ljubezen. Drugega lahko opomnimo samo, če ga imamo radi in ker ga imamo radi. Ljubezen namreč bližnjemu ne prizadene hudega, kot smo slišali apostola Pavla v drugem berilu, ampak mu želi dobro. Samo dobronamerni opomin ima lahko pozitivni učinek. Samo dobronamerni opomin lahko drugega dvigne in ne potolče. Če je motiv za opomin napuh, jeza, odpor ali celo sovraštvo, se stvar le še poslabša.

In zadnjič: opomin mora biti najprej izrečen »na štiri oči«. Šele če je to neuspešno, poiščemo pomoč tudi pri drugih.

Zlasti pa ne smemo pozabiti Nanj, ki je vir vsega dobrega, saj je po Njegovih besedah sredi med tistimi, ki so zbrani v Njegovem imenu. Naj nam Njegova navzočnost vedno vliva pogum in moč, ki ju vsi potrebujemo za življenje v odgovornosti in ljubezni do Boga, bližnjih in sebe.       

        

                                       Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes