• Rotate
  • 1
21. NEDELJA MED LETOM – leto A / 2017Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filípove,

je spraševal svoje učence:

»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«

Rekli so:

»Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija,

spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.«

Dejal jim je:

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«

Simon Peter je odgovóril; rekel mu je:

»Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus pa mu je dejal:

»Blagor ti, Simon, Jonov sin,

kajti tega ti nista razodela meso in kri,

ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala,

in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev

in peklenska vrata je ne bodo premagala.

Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva;

kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih;

in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.(Mt 16, 13-20)

Drage sestre in dragi bratje!

Mnogi se zelo obremenjujejo s tem, kaj ljudje pravijo o njih. Jezus ni bil eden takih. Njegovo vprašanje učencem: »Kaj ljudje pravijo, kdo sem?« je le uvod v vprašanje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Jezus od svojih učencev vseh časov pričakuje, da bomo mislili s svojo glavo in ne nekritično sledili javnemu mnenju. To pa je bilo težko nekoč in je težko danes. Prepustiti se toku ali plavati proti njemu je dilema, pred katero nas postavlja Jezus s svojim drugim vprašanjem. A Njegovih vprašanj še ni konec. Tretje vprašanje, ki ni zapisano v današnjem odlomku evangelija se glasi: »Kaj pa ti praviš, kdo sem?« Jezus od vsakega izmed nas pričakuje oseben odnos do Njega in oseben odnos z Njim. Če je nekako logično, da je za nas kot skupnost Njegovih učencev odgovor na Njegovo drugo vprašanje: »Kaj pa vi pravite kdo sem?« enak Petrovemu iz današnjega odlomka evangelija: »Ti si Kristus, Sin živega Boga«, pa se pri tretjem lahko zatakne. Tu namreč ne zadostuje odgovor v besedah, pač pa je potreben odgovor v dejanjih. Samo s svojimi dejanji, s svojim življenjem lahko odgovorim, kdo je Jezus zame, koliko mi pomeni, kako resno ga jemljem.

Naj nam Njegova milost, ki nam je na razpolago – tudi po tem zakramentu evharistije, ki ga obhajamo – pomaga, da bodo naša dejanja in vse naše življenje govorilo, da je Jezus naš Odrešenik, naš Gospod in naš Bog.       

        

                                      Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes