16. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2013
Iz svetega evangelija po Luku.Tisti čas je Jezus prišel v neko vas

in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo.

Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija.

Ta je sedla h Gospodovim nogam

in poslušala njegovo besedo,

Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.

Pristopila je in rekla:

»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči?

Reci ji vendar, naj mi pomaga!«

Gospod ji je odgovoril:

»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari,

a le eno je potrebno.

Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«(Lk 10, 38-42)

Drage sestre in dragi bratje!

Če bi vas vprašal, kaj je v življenju potrebno, bi verjetno dobil zelo različne odgovore. Odvisno od vaših značajev, življenjskih izkušenj, starosti in še česa. Najbrž bi od koga dobil tudi več odgovorov. Jezus pa v današnjem odlomku evangelija pravi, da je potrebno le eno. To je dejal svoji gostiteljici Marti, ki je imela veliko dela s postrežbo in jo je motilo, da njena sestra Marija sedi ob Jezusu in ga posluša. V svoji gostoljubnosti je Marta pozabila na gosta. Osredotočena je bila na postrežbo, njena sestra Marija pa na gosta – na Jezusa, kar je ta označil kot »boljši del«.

Ob bok Jezusovim besedam iz današnjega evangelija lahko postavimo rek, ki ste ga gotovo že slišali: »Če je Bog na prvem mestu, je vsaka stvar na pravem mestu.« To je edino potrebno in boljše od ostalih prioritet, ki jih imamo v življenju. Prepustiti Bogu prvo mesto pomeni, da ga poslušamo – kot Martina sestra Marija, ki je sedla k Jezusovim nogam in poslušala Njegovo besedo. Poslušanja pa se je treba naučiti. Tudi če dnevno posvetimo veliko časa molitvi in se vsak dan udeležimo sv. maše, še ne pomeni, da Boga poslušamo. Naša molitev in obisk sv. maše je lahko »Martina postrežba«. Marsikdo misli, da je molitev govorjenje – kot da bi bilo potrebno Bogu za kaj povedati in mu kaj razložiti – ali pa naštevanje želja – kot da je Bog zlata ribica. Molitev mora biti najprej poslušanje – Bog ima vsakemu od nas veliko za povedati – in šele nato govorjenje. Predvsem govorjenje z dejanji. Poslušati Boga – poleg omenjene molitve – pomeni tudi prisluhniti Njegovi besedi, zapisani v Svetem pismu, prisluhniti našim bližnjim, prisluhniti dogodkom v našem življenju, prisluhniti svoji vesti, svojemu srcu. Po vsem naštetem nam Bog govori. In šele nato, ko slišimo, kaj nam govori, sprejmemo odločitve, se lotimo dejanj. To pomeni, da je Bog na prvem mestu.

Zgled takšnega delovanja je soimenjakinja ene od sester gostiteljic iz današnjega evangelija, Gospodova in naša Mati Marija, ki je naša priprošnjica pri Bogu. Naj nam izprosi milost, da bo tudi naše življenje tako rodovitno, kot je njeno – ker je poslušala Boga.Luka Mihevc, župr.