14. NEDELJA MED LETOM – leto A / 2017Iz svetega evangelija po Mateju.

   

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel:

»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje,

ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim.

Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.

Vse mi je izročil moj Oče

in nihče ne pozna Sina, razen Očeta,

in nihče ne pozna Očeta,

razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,

in jaz vam bom dal počitek.

Vzemite nase moj jarem in učite se od mene,

ker sem krotak in v srcu ponižen,

in našli boste počitek svojim dušam;

kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«(Mt 11, 25-30)

Drage sestre in dragi bratje!

Za normalno funkcioniranje človek potrebuje počitek. Potrebujemo dnevni počitek, ki mu rečemo spanje. Potrebujemo tedenski počitek, ki ga je predvidel Stvarnik ob stvarjenju, kot beremo na prvih straneh Svetega pisma. Šest dni v tednu naj bi delali, en dan pa počivali. Za Jude je dan počitka sobota, sedmi dan v tednu, ko se spominjajo dopolnitve stvarjenja in rešitve iz Egipta, za nas kristjane pa nedelja, prvi dan v tednu, ko se spominjamo Kristusovega vstajenja.

Potrebujemo tudi letni počitek – dopust oz. počitnice, ko si vzamemo čas za daljši oddih.

Počitek torej ni zapravljanje časa, ampak naša potreba in dolžnost. Če nimamo učinkovitega počitka, je namreč tudi naše delo manj učinkovito.

Za učinkovitost počitka pa je treba upoštevati človekovo naravo. Ljudje namreč nismo samo telesna bitja, ampak tudi duševna in duhovna, zato potrebujemo počitek na vseh treh ravneh. Samo tak počitek bo res učinkovit. Nervoznemu človeku zgolj telesni počitek ne bo zadoščal. Tega potrebuje za telesno zdravje. Za duševno zdravje potrebuje duševni počitek. In za duhovno duhovnega.

Namen počitka je, da nam da moč, energijo, pa tudi voljo in veselje za nadaljnje opravljanje našega dela. Zato počitek ni nekaj pasivnega, ampak aktivnega. Počitek ne more biti izgovor za lenobo. Če samo poležavamo in molímo vse štiri od sebe, se ne bomo odpočili. Več moči, volje, veselja in zdravja nam bo dal sprehod ali tek v naravi, kolesarjenje, hoja v gorah, branje dobre knjige, obisk prijateljev, udeležba na kvalitetni kulturni prireditvi.

Kako se bomo duhovno odpočili, pa nam je povedal Jezus z besedami: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« Dnevni duhovni počitek je torej molitev, tedenski udeležba pri sveti maši, mesečni sveta spoved in letni duhovne vaje. Ob skrbi za telesni in duševni počitek ne pozabimo na duhovnega! Skrb za duhovni počitek namreč vodi v končni počitek, ki nam ga je pripravil Bog in nima roka trajanja.

 

                                      Luka Mihevc