• Rotate
  • 1
BINKOŠTI – leto A - 2014Iz svetega evangelija po Janezu.Pod noč tistega dne, prvega v tednu,

ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali,

iz strahu pred Judi zaklenjena,

je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:

»Mir vam bodi!«

In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.

Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.

Tedaj jim je Jezus spet rekel:

»Mir vam bodi!

Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«

In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:

»Prejmíte Svetega Duha!

Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;

katerim jih zadržite, so jim zadržani.«(Jn 20, 19-23)

Drage sestre in dragi bratje!

Strah je stalen spremljevalec človekovega življenja. Na nas je pripojen kot senca, ki nas spremlja; z nami raste in se razvija. Marsičesa nas je lahko strah. Strah nas je ljudi, strah nas je živali, strah nas je osamljenosti, strah nas je revščine, strah nas je teme, strah nas je zavrnitve, strah nas je vožnje z letalom, strah nas je višine, strah nas je smrti, strah nas je bolezni, strah nas je starosti, strah nas je za ugled, strah nas je za naše bližnje, strah nas je za službo in še bi lahko naštevali.

Strah nas pogosto usmerja, vodi naše misli, besede in dejanja. Učence je, kot smo slišali v odlomku evangelija, skril za zaklenjena vrata. Tam so se potuhnili in trepetali za svoje življenje. Bilo jih je strah, da bi jih doletela enaka usoda kot njihovega Učitelja, ki so ga nasprotniki prijeli, proti njemu »zmontirali« proces, ga mučili in ubili.

Med tako prestrašene je stopil Jezus. Verjetno jih je s tem še dodatno prestrašil, saj je to storil skozi zaklenjena vrata. Poleg tega ni imel tam kaj iskati. Bil je vendar mrtev! Gotovo je kdo od njih pomislil, da vidi prikazen. In najbrž kdo, da se jim je od strahu zmešalo.

Jezus jih miri z besedami: »Mir vam bodi!« In se legitimira – tako, da jim pokaže prebodene roke in stran. To niso samo znamenja, da je res On, ampak tudi znamenja Njegove ljubezni. Do njih in do nas.

Takrat so si učenci oddahnili. Njihov strah je izpuhtel. Temelj strahu je namreč nezaupanje. Nezaupanje pa lahko premaga samo zaupanje. Zaupanje, ki ga v sebi vključuje ljubezen.

Jezus je nadaljeval: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« Poslanstvo Jezusovih učencev nekoč in danes – torej tudi naše poslanstvo – je premagovanje strahu. Da dovolimo ali omogočimo Božji ljubezni, da premaga naše strahove in da Božjo ljubezen, ki ji pridružimo tudi svojo, prinašamo drugim in tako tudi njim pomagamo premagovati njihove strahove. Naj nam moč Svetega Duha pomaga izpolnjevati to poslanstvo!Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes