• Rotate
  • 1
6. VELIKONOČNA – leto A – 2014Iz svetega evangelija po Janezu.Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:

»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi;

jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,

da bo ostal pri vas vekomaj:

Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna.

Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas.

Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam.

Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli,

ker jaz živim in živeli boste tudi vi.

Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.

Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi;

kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče,

in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.«(Jn 14, 15-21)Drage sestre in dragi bratje!

Kar dvakrat v današnjem odlomku evangelija Jezus poudarja, da ljubezen do njega izkazujemo z izpolnjevanjem zapovedi: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi«; »Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi«. Ob tem ne smemo pozabiti, da nam je Bog dal zapovedi zaradi svoje ljubezni do nas. Ni nam jih dal z željo, da bi nam gospodoval, ukazoval in določal, kaj naj delamo, ampak z željo, da bi bili srečni. Zapovedi nas namreč odvračajo od vsega, kar nas vodi v nesrečo. (Prevara greha je ravno v tem, da mislimo, da bomo srečni, če bomo živeli v nasprotju z zapovedmi.) Zapovedi torej izvirajo iz Božje ljubezni do nas in vodijo v našo ljubezen – do Boga, bližnjih in sebe. Jezus poudarja, da je povzetek vseh zapovedi: Ljubi Gospoda, svojega Boga … in svojega bližnjega kakor samega sebe.

Kako naj ljubimo Boga, bližnje in sebe pa nam je Jezus pokazal. In nam naročil: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« In kako nas je Jezus ljubil? Iz evangelijev lahko izluščimo štiri lastnosti Jezusove ljubezni. Jezusova ljubezen je svobodna. Jezus pravi: »Nihče mi ne jemlje mojega življenja, ampak ga dajem sam od sebe.«

Jezusova ljubezen je popolna – brez pridržkov, pogojev ali sebičnih preračunavanj. Kot beremo: »Izkazal jim je ljubezen do konca.«

Jezusova ljubezen je zvesta. Jezus obljublja: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

In Jezusova ljubezen je rodovitna. Kot pravi sam: »Prišel sem, da bi imeli življenje.«

Če hočemo izpolniti zapoved ljubezni, mora biti tudi naša ljubezen svobodna, popolna, zvesta in rodovitna. To je tudi pogoj, da ji sploh lahko rečemo ljubezen.Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes