• Rotate
  • 1
5. POSTNA NEDELJA – A – 2014



Iz svetega evangelija po Janezu.



Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betanije,

iz vasi Marije in njene sestre Marte.

Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem

in mu obrisala noge s svojimi lasmi.

Njen brat Lazar je bil bolan.

Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo:

»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«

Ko je Jezus to slišal, je rekel:

»Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,

da bo po njej poveličan Božji Sin.«

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja.

Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil.

Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«

Učenci so mu dejali:

»Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa greš spet tja?«

Jezus je odgovoril:

»Ali nima dan dvanajst ur?

Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta;

če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«

To je rekel, in nato jim je dejal:

»Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.«

Učenci pa so mu rekli:

»Gospod, če spi, bo ozdravel.«

Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju.

Tedaj jim je Jezus povedal odkrito:

»Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali.

A pojdimo k njemu!«

Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem:

»Pojdimo še mi, da umremo z njim!«

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu.

Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega.

Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata.

Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;

Marija pa je sedela doma.

Marta je tedaj rekla Jezusu:

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;

a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«

Jezus ji je rekel:

»Tvoj brat bo vstal.«

Marta mu je dejala:

»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«

Jezus ji je rekel:

»Jaz sem vstajenje in življenje:

kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre;

in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.

Veruješ v to?«

Odgovorila mu je:

»Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«

In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro.

Skrivaj ji je dejala:

»Učitelj je tukaj in te kliče.«

Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.

Jezus še ni prišel v vas;

še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta.

Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli,

da je Marija hitro vstala in odšla ven.

Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala.

Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus.

Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla:

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.«

Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo,

ga je do srca ganilo in je vzdrhtel.

In dejal je:

»Kam ste ga položili?«

Rekli so mu:

»Gospod, pridi in poglej!«

Jezus se je zjokal.

Judje so tedaj govorili:

»Glejte, kako ga je imel rad.«

Nekateri izmed njih pa so dejali:

»Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu.

Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.

Jezus je rekel:

»Odstranite kamen!«

Marta, sestra umrlega, mu je dejala:

»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«

Jezus ji je rekel:

»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?«

Odstranili so torej kamen;

Jezus pa je vzdignil oči in rekel:

»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.

Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice,

ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:

»Lazar, pridi ven!«

In umrli je prišel ven.

Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom.

Jezus jim je rekel:

»Razvežite ga in pustite, naj gre!«

Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj.



(Jn 11,1-45)





Drage sestre in dragi bratje!

Če bi vas vprašal, kaj je v današnjem odlomku evangelija, ki smo ga pravkar slišali, najbolj presenetljivo, bi se verjetno mnogi odločili za obuditev Lazarja od mrtvih. Meni pa se zdi najbolj presenetljivo to, da je Jezus ganjen vzdrhtel ob pogledu na žalujoče in se zjokal ob prijateljevem grobu. On je vendar vedel, da smrt ni nekaj dokončnega; še več – že zdavnaj se je odločil, da bo Lazarja obudil nazaj v zemeljsko življenje. Njegovo ganjenost in žalost lahko zato razumemo le kot znamenje sočutja in solidarnosti; tistega sočutja in solidarnosti, zaradi katere je Bog sploh postal človek. Da Bogu ni vseeno za nas, je eno glavnih sporočil Svetega pisma. Vsako Jezusovo dejanje, vsaka beseda, vsak dih so znamenje tega. Večina njegovih sodobnikov je to v glavnem gladko spregledala. Bili so pozorni bodisi zgolj na njegova dejanja in so drveli na kup, da bi videli kak čudež, bodisi zgolj na njegove besede in se jezili zaradi njih. Vendar so Jezusove besede in dejanja med seboj neločljivo povezani. S svojimi besedami je človeštvu prinesel Božje sporočilo, s svojimi dejanji pa je potrjeval resničnost svojih besed. Zato tudi ni vse povprek ozdravljal, obujal od mrtvih in podobno. Čudeži, ki jih je delal, so bili znamenja, ki naj bi usmerjala pozornost na njegove besede. Danes nam govori: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor veruje vame, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« Te svoje besede je potrdil z obuditvijo Lazarja nazaj v zemeljsko življenje, s svojim vstajenjem na veliko noč pa pokazal, da nima v mislih večnega življenja na tem svetu, ampak v novem stvarstvu, ki ne bo podvrženo bolezni, trpljenju, minljivosti, smrti. A že na tem svetu nam kliče: Pridi ven! Pridi ven iz groba, ki si ga koplješ s svojimi grehi, ki te oddaljujejo od Boga, bližnjih in od miru v tvojem srcu.

Sledimo v tem postnem času Njegovemu klicu!



Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes