• Rotate
  • 1

15. NEDELJA MED LETOM – leto C / 2013

Iz svetega evangelija po Luku.

Tisti čas je vstal neki učitelj postave,in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel:

»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?«

Rekel mu je:

»Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?«

Ta je odgovóril:

»Ljubi Gospoda, svojega Boga,

iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem,

in svojega bližnjega kakor samega sebe.«

»Prav si odgovóril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«

Ta pa je hôtel sebe opravičiti in je rekel Jezusu:

»In kdo je moj bližnji?«

Jezus je odgovóril:

»Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike.

Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli.

Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik;

videl ga je in šel po drugi strani mimo.

Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl,

šel po drugi strani mimo.

Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju.

Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil.

Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal.

Posádil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj.

Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel:

›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹

Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu,

ki je padel med razbojnike?«

Oni je dejal:

»Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.«

In Jezus mu je rekel:

»Pojdi in tudi ti tako delaj!«

(Lk 10, 25-37)

Drage sestre in dragi bratje!

Človek od nekdaj hrepeni po večnosti – po življenju, ki se ne bi nikoli končalo in bi bilo obvarovano trpljenja. O tem pričajo arheološke najdbe in literatura iz zgodovine človeštva. Hrepenenje po večnosti ni sad človekovega sanjarjenja in želje doseči nedosegljivo, ampak je del njegove narave. Hrepenenje po večnosti je v človeka položil njegov Stvarnik – Bog, ki je človeka ustvaril za večnost. Ko je človek z grehom uničil Božji načrt in spridil svojo naravo, mu je Bog dal novo priložnost – življenje v novem stvarstvu, v nebesih. Ključ do večnosti je ljubezen, kot smo slišali v današnjem odlomku evangelija. »Kaj naj storim, da dosežem večno življenje?«, je zanimalo učitelja postave. Jezus ga je spomnil, da lahko odgovor na svoje vprašanje najde v postavi, torej v prvih petih knjigah Svetega pisma, ki jih je učitelj postave odlično poznal. Res je v hipu zrecitiral besede iz postave: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« »To delaj in boš živel«, mu je nato dejal Jezus.

Zakaj ljubezen odpira vrata večnosti? Tudi odgovor na to vprašanje najdemo v Svetem pismu. V Prvi Mojzesovi knjigi beremo, da je človek ustvarjen po Božji podobi, Bog pa je ljubezen, kot beremo v Prvem Janezovem pismu. In Bog je večen. Apostol Janez je zapisal: »Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.« Apostol Pavel je v svojem Prvem pismu Korinčanom zapisal: »Ljubezen nikoli ne mine.« Ljubezen nas torej vodi v večnost, nam daje življenje. V smrt pa nas vodi njeno nasprotje, ki ni sovraštvo, kot bi lahko kdo pomislil, ampak sebičnost – sprevržena zagledanost vase, ki ne vidi nikogar drugega kot sebe, pa tudi sebe ne v pravi luči. Apostol Janez je v svojem Prvem pismu zapisal: »Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker brate ljubimo. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti.«

Učitelju postave iz današnjega odlomka evangelija, ki se je sebično sprenevedal z vprašanjem: »In kdo je moj bližnji?« je Jezus v svoji zgodbi postavil nasproti Samarijana, ki je pretepenega človeka na cesti videl, se ga usmilil, stopil k njemu, oskrbel njegove rane, ga odpeljal na varno, poskrbel za okrevanje in plačal zanj. Samarijan iz zgodbe ni izmišljena oseba, ampak Jezus sam, ki je enako poskrbel za ranjeno človeštvo. In kakor nekoč učitelju postave tudi nam danes govori: »Pojdi in tudi ti tako delaj!«

Luka Mihevc, župr.

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes