• Rotate
  • 1
Spoštovani starši!

Zaradi zaključevanja ocen v šoli in šolskih počitnic z mesecem majem zaključujemo veroučna srečanja – ne pa tudi verouka. Kot ste lahko videli v liturgičnem zvezku, se veroučno leto zaključi s koncem meseca avgusta. Že v svojem pismu na začetku veroučnega leta sem poudaril, da je najbolj bistven del verouka družinska udeležba pri sv. maši v nedeljo (ali vsaj v spremstvu enega starša, če je drugi odsoten ali zadržan), pa tudi družinska molitev in pogovori o veri. To so tudi glavni poudarki letošnjega verouka. Zato prosim, da poleti na to ne pozabite. Veroučenci naj se še naprej skupaj z vami udeležujejo sv. maše v nedeljo (kjerkoli), v liturgične zvezke lepijo nalepke, ki jih bodo dobili (če se udeležite sv. maše v župniji, kjer nimajo nalepk, se starši na mesto nalepke v liturgičnem zvezku podpišete) ter skupaj z vami odgovarjajo na vprašanja za svojo starostno skupino. Septembra bodo k vpisu v višji letnik s sabo prinesli tudi letošnji liturgični zvezek.

Letos sem zaradi razlogov, ki sem jih navedel v svojem pismu na začetku veroučnega leta, poskusil verouk čim bolj oddaljiti od šolskega modela. Zato med drugim veroučencev nisem ocenjeval, ob zaključku veroučnih srečanj pa niso dobili spričeval. Tudi zato, ker se mi ocenjevanje ne zdi najbolj pošteno. Otroci se namreč ne samo različno trudijo, pač pa imajo tudi različne značaje in sposobnosti. Da ima nekdo, ki se lažje uči in si nekaj zapomni, višjo oceno od nekoga, ki se (ne po svoji krivdi) uči težje in si težje tudi kaj zapomni, se mi ne zdi prav. Kot se mi ne zdi prav, da ima nekdo, ki domače delo opravi skupaj s starši, boljšo oceno od nekoga, ki so ga starši prepustili samemu sebi. In se mi ne zdi prav, da ima nekdo, ki je po značaju bolj živahen, slabšo oceno vedenja zaradi primerjave z nekom, ki je po značaju pač bolj miren. Z ocenami delamo razlike med otroki. To je mogoče potrebno v šoli in gotovo na raznih tekmovanjih, v Cerkvi pač ne. (V primeru vaše selitve bom seveda napisal potrdilo o končanih letnikih verouka.)Želim vam obilo Božjega blagoslova ter vas lepo pozdravljam!
                                                                                                            Luka Mihevc


Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes