• Rotate
  • 1
NA ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 2018 / 2019Spoštovani starši!

Že nekaj let razmišljam o vzrokih za neučinkovitost verouka, ki je vse bolj očitna. Prepričan sem, da je glavni razlog za to odsotnost staršev pri veroučnem procesu, za kar je najprej kriv sam sistem verouka, ki je slaba kopija šolskega modela, kjer je vloga staršev večji del dneva prepuščena učiteljem, starši pa ste bolj ali manj nadzorniki in šoferji. Verouk na ta način seveda ne more dobro funkcionirati, saj je njegov namen, pomen in tudi časovni okvir popolnoma drugačen od šolskega. V svojih prejšnjih pismih staršem ob začetku veroučnega leta sem že poudarjal, da ste starši prvi, nepogrešljivi in nezamenljivi veroučitelji, brez katerih verouk v veroučni učilnici sploh ne more imeti učinka. Zato se mi zdi nujno, da se čim bolj vključite v veroučni proces. Na nekaterih župnijah so že pred leti začeli uvajati verouk otrok skupaj s starši, na drugih ločen verouk za starše v času verouka otrok. Rekel bi, da je to težko izvedljivo zaradi časovne stiske, v kateri ste starši vsakodnevno in si je mnogi duhovniki niti ne predstavljajo. Opažam, da je pri mnogih starših že vožnja otroka k verouku neizvedljiva in morajo vskočiti stari starši, sorodniki ali sosedje. Verouk je danes zgolj ena od številnih izvenšolskih dejavnostih, ki zahtevajo medsebojno časovno usklajevanje ter pogosto mrzlično tekanje z ene na drugo. Obremenjenost otrok in staršev je po mojih opažanjih vsako leto večja. Če bo šlo tako naprej, bodo otroci med tednom hodili domov samo še spat. Med drugim to ni dobro tudi zato, ker otroci in starši vedno manj časa preživite drug z drugim, zaradi česar imate starši vedno manj priložnosti biti vzgojitelji. Sodobna šola in izvenšolske dejavnosti iz staršev delajo skrbnike, kar je alarmantno. Ob vseh razmišljanjih in opažanjih je v meni zorela odločitev, da spremenim dosedanji sistem verouka – tako, da ga sistemsko čim bolj oddaljim od šole in drugih izvenšolskih dejavnosti. Odločil sem se, da letos poskusno uvedem »domači verouk«, ki bo dopolnjen z mesečnimi veroučnimi srečanji v veroučni učilnici. To pomeni, da boste otroci in starši dobili domačo nalogo, ki jo boste skupaj naredili doma do veroučnega srečanja v veroučni učilnici. Veroučna srečanja bodo enkrat mesečno. Za veroučence 2., 3., 4. in 5. letnika bodo veroučna srečanja v torek ali četrtek: 9. ali 11. 10., 6. ali 8. 11., 4. ali 6. 12., 8. ali 10. 1., 5. ali 7. 2., 12. ali 14. 3., 2. ali 4. 4. ter 7. ali 9. 5. Za veroučence 1., 6., 7. in 8. letnika pa bodo veroučna srečanja v torek ali četrtek: 23. ali 25. 10., 20. ali 22. 11., 11. ali 13. 12., 22. ali 24. 1., 26. ali 28. 2., 19. ali 21. 3., 9. ali 11. 4. ter 21. ali 23. 5. Na vsakem veroučnem srečanju bodo otroci dobili navodila za domače delo do naslednjega veroučnega srečanja. Predvideno je bilo, da boste imeli domače delo že pred prvim veroučnim srečanjem, vendar se je to izkazalo za neizvedljivo, saj približno tretjina otrok ni bila vpisana k verouku v za to določenem tednu. Seveda bo takšen način dela zahteval nekaj načrtovanja in discipline. Predlagam, da določite dan in uro v tednu, ki bo namenjena verouku. Priporočam nedeljo, ki je Gospodov dan in lahko verouk povežete z udeležbo pri sv. maši. Vendar se odločite sami, tako kot bo vam najbolj ustrezalo.

Še en razlog za moj poskus oddaljitve verouka od šolskega modela pa je udeležba pri sv. mašah. Zdi se mi, da je precej razširjena miselnost, da je verouk nekaj, kar spada k (osnovni) šoli, sv. maša pa nekaj, kar spada k verouku. (Kar se pozna pri številu udeležencev sv. maš med počitnicami.) Vendar verouk ni nekaj, kar spada k šoli. Kot tudi sv. maša ni nekaj, kar spada k verouku – ampak ravno obratno – verouk je nekaj, kar spada k sv. maši! Sv. maša v nedeljo naj bi bila najpomembnejši dogodek v tednu katoliškega kristjana, udeležba pri njej pa minimum njegovega verskega življenja. Že nekaj let opažam, da je vedno več otrok pri sv. maši brez staršev, kar je nesprejemljivo. Prosim, da otroka ne pošiljate ali vozite k sv. maši, če se je sami ne udeležujete. To je primer slabe in kontraproduktivne vzgoje. Noben starš nima pravice siliti otroka k sv. maši, če se je sam ne udeležuje! Kot tudi k verouku ne, če sam ne živi kot kristjan. To je najboljši način, da se otroku priskuti sv. maša, verouk, pa tudi vera, saj so otroci praviloma zelo občutljivi za dvojna merila. Nedeljska sv. maša naj bi bila družinski dogodek; dogodek, ki se ga udeleži vsa družina; dogodek, ko se družina poveže med seboj in z Bogom, ki mu prisluhne, mu izroči svoje zahvale in prošnje ter prejme od njega moč in blagoslov za prihajajoči teden. Seveda to ni vedno in povsod izvedljivo. Obstajajo izjeme, če so npr. starši ločeni ali imajo ob nedeljah službo ali so druge veroizpovedi. Vendar so to še vedno izjeme. Mesto staršev je pri sv. maši ob otrocih – kot tudi mesto otrok ob starših. Zdi se mi pomembno, da so otroci med sv. mašo ob starših in ne nekje zase, na posebnih klopcah in podobno. Otroci se morajo od staršev učiti obnašanja v cerkvi ter namena in pomena udeležbe pri sv. maši. Tudi v cerkvi ste starši prvi vzgojitelji.

Ni nujno, da se nedeljske sv. maše udeležujete v naši župniji. Če se ob vikendih vozite na obisk k starim staršem ali vam je bolj pri srcu druga cerkev ali župnik ipd., se lahko sv. maše udeležite tam. Če se zgodi, da kdaj v nedeljo res nikakor ne morete k sv. maši, pa se je lahko udeležite tudi med tednom. V naši župniji so sv. maše v nedeljo vedno ob 8.00, 10.00 in 19.00, med tednom ob 19.00 pa običajno v torek, sredo, četrtek in petek. Za vaše duhovno življenje in duhovno življenje otrok je pomembno, da ohranjate ta stik z Bogom.

Prosim, da mojih besed ne razumete kot vtikanje v vaše zasebno življenje in kritiziranje. Zavedam se, kako zahtevno poslanstvo opravljate. In del opravljanja vsakega poslanstva, sploh pa tako zahtevnega, so tudi napake in padci. Napake pa je mogoče popraviti in po padcih vstati. Moja naloga je, da vam stojim ob strani. Name se lahko vedno obrnete.

Želim vam obilo Božje pomoči in blagoslova ter vas lepo pozdravljam!

                                                                                                           Luka Mihevc

Great new costomer Bonus Bet365 read here.
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes